Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni

Walne zgromadzenie członków spółdzielni powinno odbyć się przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, w celu udzielenia członkom organów absolutorium i podjęciu innych niezbędnych uchwał. Jednak zwołanie walnego zgromadzenia staje się konieczne również w tych sprawach, w których ustawa lub statut zastrzega, że decyzja może zostać podjęta wyłącznie przez ten najwyższy organ spółdzielni – np. zaciągnięcie wysokiego kredytu. Sposób i termin zwołania walnego zgromadzenia powinien określać statut spółdzielni

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika