Prawo rodzinne: Pozostałe - Porady prawne (strona: 2)

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Jesteśmy oboje z mężem po rozwodach z pierwszymi małżonkami. Mamy dzieci z poprzednich małżeństw, wspólnych nie mamy. Wraz z zawarciem naszego małżeństwa podpisaliśmy rozdzielność majątkową (...)

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa

Jakie dokumenty wymagane są do zawarcia małżeństwa?

Prawa ściśle związane z osobą tylko jednego z małżonków

Jakie prawa są związane z osobę tylko jednego z małżonków, jakie są tego skutki?

Dbanie o dobro dziecka, na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Na czym polega dbanie o dobro dziecka, na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta

Czy można umieścić kogoś w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody?

Skutki ubezwłasnowolnienia małżonka

Jakie skutki wywołuje w stosunkach majątkowych między małżonkami ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków?

Dobro dziecka a prawo cywilne

W jaki sposób doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcie: dobro dziecka?

Zagrożenie dobra dziecka

Jaką decyzję podejmie sąd rodzinny w sytuacji zagrożenia dobra dziecka?

Osoba niepełnosprawna - definicja

Jak należy rozumieć pojęcie \"osoba niepełnosprawna\" z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Koszty postępowania, prowadzonego na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Jak wysokie są koszty postępowania, prowadzonego na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25 września 1980 roku?

Wspólne mieszkanie małżonków, o którym mowa w art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

W jaki sposób należy rozumieć wspólne mieszkanie małżonków, o którym mowa w art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Nazwisko dziecka, którego ojcostwo zostało ustalone sądownie

Jakie nazwisko nosi dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone na drodze sądowej?

Wypłata świadczeń rodzinnych z datą wsteczną

Czy jest możliwa wypłata świadczeń rodzinnych wstecz, jakie jest stanowisko sądów w tej kwestii?

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Jakie są świadczenia rodzinne w polskim prawie, kto może złożyć wniosek o ich wypłatę?

Pojecie niedostatku

Jak można definiować pojęcie niedostatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika