e-prawnik.pl Porady prawne

Biegły sądowy

Odpowiedzi w temacie ()

-

4.8.2004

Jestem pracownikiem naukowo dydaktycznym na jednej z bydgoskich uczelni. Posiadam tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Co muszę zrobic aby zostać biegłym sądowym w swojej dziedzinie?
(Magda)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

mepo1

2004-08-05 13:04:03

Po prostu przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienie .

Consuelo

2004-08-05 16:04:30

Nalezy zacząc od zwrócenia się do sekretariatu Prezesa Sądu Okregowego.Listę bs prowadzi Prezes SO. W moim Okręgu wydają "bryk" z wykazem potrzebnych dokumentów do uzyskania wpisu na listę biegłych sądowych. Obowiązujące rozp. M.Sprawiedliwości: 1. w sprawie bs i tlumaczy ...z 8.06.1987 (dz.U.nr 87, poz.112);2.w sprawie wyn bs z18.12.1975;3.kpk i kpc mowią o powoływaniu, ustanawianiu i postępowaniu bs Pozdrawiam

student bydgoskiej uczelni

2005-06-19 20:19:09

Jak nie wiesz co zrobić to nie zabieraj miejsca takim co wiedzą. Jako pracownik naukowo dydaktyczny jak ty uczysz studentów skoro takiej prostej sprawy nie wiesz alboś leń nad lenie. Dałaś dupy, nie rób tego więcej

charlie

2005-08-22 10:45:37

biegły nie przystępuje do egzaminów i nie uzyskuje uprawnień. Należy zwrócić się z podaniem do Prezesa Sądu Okręgowego w/g właściwości miejscowej (np.Warszawa) . Do podania załączamy dokumenty świadczące o wiedzy praktycznej i teoretycznej w danej dziedzienie lub dyscyplinie nauki m.in.: odpis dyplomu ukończenia studiów , zaświadczenia z odbytych szkoleń , zaświadczenie o niekaralności, CV itp. Szczegółowe umormowania prawne można znaleźć w n/w przepisach Dz.U.01.98.1070 dział IV rozdz.6 ustawa 2001.07.27 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dz.U.05.15.133 rozp. 2005.01.24 Biegli sądowi. Dz.U.50.49.445 dekret 1950.10.26 Należności świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym. Dz.U.75.46.254 rozp. 1975.12.18 Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. Dz.U.04.183.1895 rozp. 2004.07.30 Tryb powoływania biegłych, zasady sporządzania opinii oraz warunki i sposób dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Sentinel

2006-01-12 20:54:27

Bardzo dziękuję dwóm przedmówcom za rzetelną i profesjonalną odpowiedź!Chwała wam! P.S. Przepraszam bardzo, ale co to za dupek obraża tą panią??? Logiczne że jak czegoś się nie wie to należy zapytac o to w miejscu najodpowiedniejszym takim jak ta oto strona! Nie każdy urodził się wszechwiedzący jak "student bydgoskiej uczelni"...

Andrzej

2007-11-06 21:17:41

U Z A S A D N I E N I E Część ogólna W aktualnym stanie prawnym do biegłych oraz instytucji naukowych i specjalistycznych, uprawnionych do sporządzania i wydawania opinii na potrzeby postępowań prowadzonych na podstawie ustawy, mają zastosowanie przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych, stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2702) oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254, z późn. zm.), z dnia 31 października 1989 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktyloskopii (Dz. U. Nr 64, poz. 292), a także przepis art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070) oraz wydane na podstawie art. 157 § 2 tej ustawy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133). Ustawy regulujące podstawowe tryby prowadzenia postępowań (Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania administracyjnego) zawierają w tym przedmiocie jedynie uregulowania dotyczące ściśle procedury i przesłanek zasięgania opinii, tj. gdy zachodzi konieczność stwierdzenia okoliczności wymagających wiadomości specjalnych i jest to niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. Reasumując, w aktualnym stanie prawnym brak jest aktu prawnego rangi ustawowej, który normowałby w sposób kompleksowy zasady wydawania opinii przez biegłych – niezależnie od rodzaju postępowania sądowego, w którym oni występują.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • Ubezpieczyciel chce zaniżyć wartość odszkodowania Jestem poszkodowany w kolizji komunikacyjnej. PZU (ubezpieczyciel sprawcy kolizji) oszacował szkodę na kwotę 4.300zł i wycenił wartość pojazdu (...) czytaj dalej»

  • Biegły sadowy - co może? Witam, Mam pytanie odnośnie możliwości jakie posiada biegły sądowy. Czy biegły sądowy może żądać dostępu do kont, które wykazują znaczne wpływy finansowe a wszystkie (...) czytaj dalej»

  • okulary ochronne w pracy Witam! Pracodawca wprowadził nakaz noszenia okularów ochronnych non-stop. Oczywiście wszyscy pracownicy otrzymali takie same tandetne okulary, a gdy skarżyli się, na zawroty (...) czytaj dalej»

  • rozwód - podział mieszkania Mieszkam z mężem w mieszkaniu własnościowym, spółdzielczym (przydział jest na nas dwoje). Część ceny mieszkania (ok. 40%)zapłaciliśmy z pieniędzy uzyskanych ze (...) czytaj dalej»

  • Lekarz sądowy a biegły lekarz sądowy Chciałem się dowiedzieć jaka jest różnica miedzy lekarzem sądowym a biegłym lekarzem sądowym? Bo nie potrafię pojąć? Proszę o pomoc bo od kilku miesięcy (...) czytaj dalej»