e-prawnik.pl Porady prawne

dyżury domowe

Odpowiedzi w temacie (13)

tommi

28.6.2006

Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam dyżur domowy do 7 godz.rano i tak przez cały tydzień , aż do następnego poniedziałku,i tak co drugi tydzień,płaca za godz.70gr.br.,Jak to się ma do godzin pracy,i czy niedziela nie obowiązuje 100% płatna.Moję życie prywatne jest ograniczone.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

mcarturo

2006-06-28 14:59:20

W pierwszej kolejności odniosłem się do regulaminu pracy. Jeśli wynika z jego treści, że w stosunku do pracownika został nałożony obowiązek pozostawania na tzw. dyżurze (gotowości do pracy) we własnym domu. Zapis taki jest dopuszczalny – jednakże dyżur nie może znacząco ograniczać czasu wolnego pracownika. Inaczej mówiąc pracownik nie może być w każdym dniu na dyżurze przez cały okres pracy. Dyżur powinien być wyznaczony albo w określonym dniu, dniach, albo co jakiś czas przez cały tydzień pracy. Zgodnie bowiem z art. 128 § 1 kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pozostawanie w gotowości do pracy musi być związane z zobowiązaniem pracownika do świadczenia umówionej pracy, stanowiącym istotę stosunku pracy. Czasem pracy, w godzinach nadliczbowych pracownika pozostającego na dyżurze nie jest czas od przybycia na miejsce wykonywania czynności do czasu zakończenia tych czynności, lecz czas od wyjazdu z domu aż do czasu powrotu do domu. Czas dojazdu jest bowiem czasem pracy podczas którego pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Zatem wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jest zaniżana poprzez obniżanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Nie każdy okres pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy stanowi czas pracy. Zgodnie z art. 1515 § 1 i 2 kodeksu pracy w ramach dyżuru pracownik może zostać zobowiązany do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę; czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas jego trwania praca nie była świadczona. Jeśli praca była świadczona, wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia wedle art. 128 § 1 kodeksu pracy za cały czas pracy a nie jak to określono w § 5 regulaminu. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wynosi (oprócz normalnego wynagrodzenia) 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy oraz 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony wcześniej. W tym miejscu warto wskazać, że liczba godzin nadliczbowych przepracowanych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym stanowi o tym art. 151 § 3 kodeksu pracy. Zaś zgodnie z art. 131 § 1 kodeksu pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Istotne znaczenie ma art. 1515 § 1 do 4 kodeksu pracy. Zgodnie z regulacją w nim zawartą pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy o czym pisałem wyżej. Istotnym postanowieniem jest, że czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 kodeksu pracy. Zgodnie z postanowieniami tych artykułów pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny. Odpoczynek 35 lub 24 godzinny, powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Zasadą jest, że za czas dyżuru, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia. Regulacja powyższa nie ma zastosowania do dyżuru pełnionego w domu. Pracownik taki zatem za czas dyżuru nie otrzyma wynagrodzenia jeśli pracodawca mu go dobrowolnie nie przyzna. Wynagrodzenie otrzyma tylko za podjętą pracę w okresie dyżuru i w wysokości jak za godziny nadliczbowe – za czas realnie przeznaczony do dyspozycji pracodawcy a nie jak określił to pracodawca w § 5 regulaminu.

tom

2007-10-29 13:30:20

zgodnie z obowiązującymi przepisami po ośmiu godz. pracy możesz mieć maksymalnie 5 godz. dyżuru domowego i obowiązkowe 11 godz. przerwy w pracy

kkkamak21 prawo-pracy.net

2010-02-16 13:32:29

pracuje jako administrator. 5 dni w tyg lacznie 40h tygodniowo. mamy 52 tyg w roku, a w regulaminie pracy zakladu jest napisane ze mozemy pelnic dyzury 4 tyg w miesiacu. na dyzurze pozostaje w domu.jesli sytuacja wymaga interwencji musze jechac. dyzur trwa 12h. w weekend. moga byc to rowniez godziny nocne. nie otrzymuje wynagrodzenia ani ddnia wolnego za dyzur. czy tu wszystko jest ok?

mario88 prawo-pracy.net

2010-03-01 19:05:06

masz szczęście bo ja też pracuje w wodociagach też mam dyżur domowy ale bezpłatny

Boss prawo-pracy.net

2010-04-05 19:37:49

Pracuje w spółdzielni jako konserwator i też mam dyżury i mają mnie w chuju bo nic nie dostaje za to choć jestem upalowany przez cały tydzień w domu!

Mieczysław prawo-pracy.net

2010-05-03 19:37:04

Regulacja prawna jest delikatnie mówiąc krzywdząca dla pełniących dyżur domowy.Mój pracodawca hojnie rozddziela dyżury nie mające się nijak do przestrzegania ich czasu ani rozliczania.Proszę odpowiedziec mi czy np.cztery nocne telefony które odbiorę i postawie przy okazji na nogi całą rodzinę to jest wykonywanie pracy czy nie? Przerwany sen i zarwana noc to była praca czy nie? Inną sprawą jest swobodne rozporządzanie czasem moim i rodziny ,gdzie w długie weekendy chcemy wyruszyć czy w gory czy nad jeziora,odbiera mi sie tę możliwość.Dlatego uważam,że dyżury domowe powinny być płatne wtedy pracodawca byłby zmuszony do rzetelnrgo przemyślenia ich zasadności.Uważam, że nakazywanie przebywania w domu lub okolicy zakładu jest ograniczeniem wolności poza pracą i jest przepisem typowo z minionej epoki.

max prawo-pracy.net

2010-05-28 22:00:48

Telefon słuzbowy jest oczywiscie wykonywaniem pracy

kniesp prawo-pracy.net

2010-05-28 22:19:40

1. Telefon służbowy jest wykonywaniem pracy, czyli należy się domagać za ich czas wynagrodzenia (nadgodziny). 2. Dyżury są niestety dla pracodawcy bezpłatne. 3. Ograniczenia w dyżurach : - musi być zapis w regulaminie pracy - musi być harmonogram dyżurów - musi byc zachowane 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku w dni robocze oraz 35 w weekend co daje 5 godzin dyzuru w dzien roboczy oraz 29 w weekend

toro prawo-pracy.net

2010-07-16 09:44:58

Art. 1515. [Dyżur] § 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). § 2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- czy to znaczy , że jeżeli podczas trwania dyżuru ( np.12 godzinnego ) będę musiał pracowac powiedzmy 4 godz. to czas pracy bedzie liczony jak za cały dyżur tzn.12 godz. ?

kiera767ii prawo-pracy.net

2010-08-16 09:37:05

Mam pytanie miałem dyżur domowy 15 08 2010 to akurat wypadło w świeto kościelne WNMP, kierownik wydał polecenie pełnienia dyzuru domowego i jak zadzowni klient jechac do sklepu i sprzedawac ,.. czy nalezy mi sie wynagrodzenie czy moze jakies godziny do odebrania a moze wogole nei powinienem pelnic wtedy tego dyzuru ?

yyy

2016-06-03 19:16:17

Ja miałem mieć dyżur, ale nie mogłem akurat się pojawić w pracy, czy można zgłosić urlop na żądanie w dzień dyżuru ?

nadzieja7

2018-01-18 21:21:52

Pracuję na wodociągach przeszło 20 lat. Przez ten czas pełnie dyżury telefoniczne - bezpłatnie. Ratunku.

nadzieja7

2018-01-19 19:41:47

Art. 1515. [Dyżur] § 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). § 2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 Ten punkt K P to niewolnictwo w 21 wieku. Mam nadzieję że K P z 2018r. wykreśli te przepisy.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM