e-prawnik.pl Porady prawne

Fundusz remontowy

Odpowiedzi w temacie (6)

-

20.9.2003

Czy można być zwolnionym z wpłat na fundusz remontowy? Jaka jest na to podstawa prawna? Jestem "tylko" lokatorem, nie mam mieszkania "własnościowego".
(Megi)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

krzysztof

2003-09-27 12:09:54

Nie można być zwolnionym z wpłat na fundusz remontowy. Posiadasz lokatorskie prawo do lokalu (nie koniecznie własnościowe) i to obliguje do przedmiotowej wpłaty. Zapoznaj się ze statutem swojej spółdzielni, względnie z regulaminem funduszu remontowego.

Fix

2004-11-17 11:49:47

Spóůdzielcze puůapki… Zgodnie z postanowieniami art.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spóůdzielniach mieszkaniowych /t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116/ czůonkowie spóůdzielni, którym przysůugujŕ spóůdzielcze prawa do lokali oraz czůonkowie spóůdzielni bćdŕcy wůaúcicielami wyodrćbnionych lokali, a takýe nie bćdŕcy czůonkami spóůdzielni wůaúciciele lokali pokrywajŕ koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoúci wspólnej proporcjonalnie do posiadanych udziaůów w gruncie i urzŕdzeniach wspólnych budynku poprzez uiszczanie opůat zgodnie z postanowieniami statutu spóůdzielni. Warto wićc zatroszczyă sić o zgodnoúă udziaůów w tytuůach prawnych do zajmowanych lokali (dokumentach wůaúcicielskich) z rzeczywistym stanem rzeczy. Nieruchomoúă wspólna to grunt pod budynkiem i czćúci budynku przeznaczone do uýytku wićcej niý jednego wůaúciciela lokalu. (fundamenty, dach, úciany konstrukcyjne, klatki schodowe, instalacje: elektryczna, wodociŕgowa, gazowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, domofonowa i dzwonkowa, odgromowa itp.) Zakres i granice tej nieruchomoúci powinny byă okreúlone szczegóůowo w uchwaůach uprawnionych organów spóůdzielni. Na podstawie art.27 ust.2 ustawy o spóůdzielniach mieszkaniowych, tzw. ustawowy zarzŕd spóůdzielni mieszkaniowej nad nieruchomoúciŕ wspólnŕ sprawowany jest przez spóůdzielnić jako zarzŕd powierzony (ęródůem powierzenia jest sama ustawa,). Przy obecnym stanie prawnym ustawowy zarzŕd spóůdzielni mieszkaniowej nad nieruchomoúciŕ wspólnŕ ustaă moýe wyůŕcznie z mocy prawa, z chwilŕ gdy ustanie czůonkostwo w spóůdzielni ostatniego z wůaúcicieli lokali, jeýeli w nieruchomoúci zostanŕ juý wyodrćbnione wszystkie lokale ( art.26 ust.1 ustawy o spóůdzielniach mieszkaniowych). Dopiero wówczas powstaje ex lege wspólnota mieszkaniowa. Zgodnie z postanowieniami art.4 ust. 6˛ ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spóůdzielniach mieszkaniowych, spóůdzielnia jest obowiŕzana na ýŕdanie czůonka lub nie bćdŕcego czůonkiem wůaúciciela lokalu przedstawiă kalkulacjć wysokoúci opůat mieszkaniowych. Reasumujŕc naleýy stwierdziă, ýe we wůasnym interesie warto zapoznaă sić z przepisami:

Helmut

2004-12-21 12:04:14

Czy to znaczy, że chce Pani sama remontować dach, gdy bedzie przeciekał, czy też może Pani nie bedzie przeszkadzała plama na suficie i mokre dywany? Prawdopodobnie - nie! Przyjdzie pani do SM i z kategorycznym żądaniem załatania dachu. A niby z czyich pieniązków ma być to pokryte? Ma za to zapłacic tylko sasiad z prawem własnościowym do lokalu spółdzielczego, nad którym, nota bene, dach jest jeszcze cały? A może by się tak pani przeprowadziła do własnego domku i wtenczas zasada solidarności ponoszenia kosztów by się rozmywała, bo nie musiała by pani prowadzić remontów. Droga Pani! Różnica między własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, a lokatorskim prawem to takiego lokalu, polega przede wszystkim na tym, że właściciel może sprzedać swoje mieszkanie, a lokator nie. Niestety utrzymanie własciwego stanu budynku leży po stronie wszystkich zamieszkałych. Mieszkańcy z własnościowym prawem do lokalu nie muszą utrzymywać tych, którzy są tylko lokatorami. Kłania się ekonomia i logika rozumowania!!!

artur

2006-10-10 12:58:05

oj marna ta panska logika, po pierwsze spoldzielnia wystepuje do jst (miasto, gmina) o uwzglednienie w swoim budzecie dofinansowania w pracach remontowych, to dofinansowanie obejmuje lokatorow nie posiadajacych prawa wlasnosci i spoldzielczego prawa do lokalu, dwa jesli wchodze w poczet czlonkow spoldzielni to zobowiazuje sie partycypowac w pracach remontowych jednak nie jestem zobligowany do uiszczania co miesiac kwot na fundusz remontowy a jedynie ponosic swoj udzial kosztow w chwili ich rozliczania oczywiscie wiaze sie to z tym, ze w danym roku moglem nie korzystac z ulgi w podatku dochodowym bo nie mialem dowodu na korzystanie z niej.

szepek@wp.eu

2008-02-10 09:30:29

Piotr Szepczyński Szczecin Proszę o informacje bardzo pilne. 1. Czy przynależność do wspólnoty mieszkaniowej jest obowiązkowa, jeżeli tak to, z jakich paragrafu? 2. Czy nożna zmusić do wpuszczenia grupy robotników żeby zdewastowali przed pokój, jeśli mieszkanie mam po remoncie? 3. Proszę, jeśli państwo nie mogę odpisać to, chociaż gdzie szukać akty prawne? Dziękuje za informację z pozdrowieniami Szepczyński

alphol

2011-02-23 16:21:15

witam. W grudniu 2008 kupiłem mieszkanie spółdzielczo-własnościowe z rynku wtórnego.Poprzedni właściciel był członkiem spółdzielni. Jak zapytałem w spółdzielni jak zostać członkiem spółdzielni, poinformowano mnie, ze trzeba wypełnić kilka dokumentów i wpłacić 850 pln wpisowego. Zrezygnowałem z tego, bo uważałem, że opłata jest zbyt wygórowana. W lutym 2011 r. otrzymałem pismo ze spółdzielni, że w styczniu 2011 r. została podjęta Uchwała Rady nadzorczej ustanawiająca, że cyt. "osoby nie będące członkiem spółdzielni na dzień 2010-09-28 są zobowiązane do wniesienia dodatkowej opłaty na fundusz remontowy w wysokości 0,81 zł/m2/miesiąc, równej kwocie dopłaty jaka otrzymali członkowie spółdzielni z podziału wyników finansowych spółdzielni za lata 2006 i 2008". W moim przypadku jest to kwota 43,50 pln miesięcznie więcej do czynszu. Nadmienię, że na miesięcznym zestawieniu wymiaru czynszu poz. Fundusz remontowy podana jest kwota 1,42 pln x ilość m2 niezależnie czy jest ktoś członkiem czy nie (stawka jest identyczna). Proszę zatem o poradę, czy powinienem płacić opłatę dodatkową? Czy skoro poprzedni właściciel będący członkiem spółdzielni nie wycofał swojego wkładu na fundusz remontowy ta kwota nie powinna przejść wraz z mieszkaniem? z góry dziękuję za pomoc

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM