kto ustala plan urlopowy

Odpowiedzi w temacie (1)

mila_k

14.6.2011

witam!

Właśnie trwa sprzeczka między pracownikami w naszej firmie i każdy boi się iść do szefa, więc postanowiłam zapytać specjalistów.
Kto ma prawo ustalać plan urlopowy w firmie, czy robią to pracownicy między sobą, a później przekazują wstępny plan szefowi do zatwierdzenia, czy robi to szef od górnie, a każdy pracownik ma indywidualnie go poinformować o chęci wykorzystania urlopu?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

heniek51

2011-06-16 10:09:09

Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Procedura ta ma na celu osiągniecie kompromisu pomiędzy sprawną organizacją pracy a planami urlopowymi pracowników. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Zasada ta dotyczy także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Zobacz: Jak najkorzystniej wykorzystać urlop w 2011 roku?

Na co zwrócić uwagę przy planie urlopów:
• Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu.
• Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
• Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie (4 dni w roku urlopu na żądanie). Ustalony w planie urlopów oraz po porozumieniu z pracodawcą termin urlopów jest wiążący zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kodeks pracy przewiduje następujące sytuacje powodujące zmianę terminu urlopu:
• Zmiana terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
• Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
• Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy oraz urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.
• Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem urlopu pracownika

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: