e-prawnik.pl Porady prawne

można rozwiązać umowę o pracę?

Odpowiedzi w temacie ()

zeneko29

16.8.2011

Witam, czy jest możliwość rozwiązania umowy z pracodawcą jeśli on spóźnia się z wypłatami? I to będzie z winy pracodawcy? Jak to napisać o rozwiązanie umowy?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

mrozowskim

2011-08-17 14:47:56

Można i będzie to z winy pracodawcy. Wystarczy napisać: "Niniejszym rozwiązuję umowę o pracę bez wypowiedzenie z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika polegającego na braku wypłaty wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie o pracę." To całkowicie wyczerpuje wymagania prawne. Poniżej podaję podstawę prawną. Art. 55. Kodeks Pracy §1(1). Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. §2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio. §3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM