Forum prawne

Oskarżony Bardzo proszę o pomoc - forum prawne

Witam, znalazłem się w bardzo trudnej a wręcz tragicznej sytuacji, gdzie zostałem oskarżony o szereg przestępstw z art. 271§1i3, 286§1 oraz 297§1. W maju 2010r. pracowałem w firmie mojej mamy, a właściwie ją prowadziłem. Firma miała profil telekomunikacyjny, a ja w zw. Z moim wykształceniem doskonale orientuję się w tej kwestii. W maju 2010r. po rozmowie z moją mama postanowiła ona wystąpić do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie celem stworzenia miejsc pracy. Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy takowe dofinansowanie zostało przyznane. Celem dofinansowania były zakupy sprzętu telekomunikacyjnego oraz komputerowego, które zostały zrealizowane przy udziale mojego Teścia, który refakturował ów sprzęt. Po sprzeczce rodzinnej przestaliśmy utrzymywać z teściem kontakt. Podczas kontroli skarbowej, urząd skarbowy zrobił kontrolę krzyżową u mnie i teścia. Teść się wyparł jakoby kiedykolwiek prowadził działalność gospodarczą i stwierdził, że on nic nie wie na temat ów zakupów. Urząd skarbowy skierował sprawę na policję z wnioskiem o ściganie w kwestii podrobienia wystawionych przez teścia FV. Niby ja je miałem podrobić. Powołany biegły grafolog jednoznacznie stwierdził, iż ów podpisy na FV są faktycznie podpisami Teścia i złożył je własnoręcznie. Wówczas teść zmienił swoje zeznania i stwierdził, iż to ja podsunąłem mu do podpisu FV, on je podpisał nieświadomie. Co jest totalną bzdurą. Zostałem również oskarżony o podrobienie dowodów wpłaty KP, które wystawił teść. Jednakże z tego zarzutu zostałem uniewinniony. Po złożonej apelacji prokuratorskiej Pozostałe zarzuty trafiły do ponownego rozpoznania. Jestem oskarżony o:
I. W dniu 28 maja 2010r. w X. działając w celu uzyskania dla (firmy X) prowadzonego przez Z. w którym to przedsiębiorstwie był uprawniony do składania oświadczeń woli zawierania umów cywilnoprawnych, reprezentowania interesów przedsiębiorstwa we itd?. Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnego Przedłożył w Powiatowym Urzędzie Pracy w miejscowości X poświadczające nieprawdę następujące dokumenty:
? Fakturę VAT z dnia 17 maja 2010r. podpisaną przez teścia właściciela firmy Y poświadczającą nieprawdę co do sprzedaży centrali telefonicznej IP za kwotę 48800zł podczas, gdy w rzeczywistości w/wym centrala telefoniczna została zakupiona przez (przeze mnie) reprezentującego firmę X w dniu 7 maj a2010r. od firmy Z oraz przedłożył podrobione dowody KP nr 1,2 i3 potwierdzające otrzymanie przez teścia kwot pieniędzy w ten sposób wprowadził w błąd dyrektora powiatowego urzędu pracy co do spełnienia wymogów przewidzianych w umowie nr ?.
?
II. W dniu 17 maja 2010r. w warunkach czynu ciągłego działając w zamiarze aby teść sporządził potwierdzające nieprawdę faktury i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ułatwił mu popełnienie tegoż czynu zabronionego w ten sposób że przedstawił mu do podpisu uprzednio sporządzone przez siebie następujące FV wymienione FV.
III. W dniu 17 maja 2010 r. podrobił KP nr 1,2,3 w ten sposób że wpisał treść dokumentów, następnie umieścił na nich nieczytelny podpis Teścia.
Od zarzutu w punkcie III zostałem uniewinniony. Jednakże sprawa toczyć będzie się od początku na skutek wniesionej przez prokuratora apelacji i jej uwzględnienia. Pragnę nadmienić, iż teść nie uregulował zobowiązań finansowych wobec osób trzecich w zw. z zakupem sprzętu telekomunikacyjnego. Natomiast dostał pieniądze od mojej mamy. Pragnę również nadmienić, iż moja mama zeznała, iż to ona składała i podpisywała umowę z powiatowym urzędem pracy. Zostałem również oskarżony o wprowadzenie w błąd firmy która sprzedała teściowi przedmiotową centralę telekomunikacyjną. Sąd stwierdził, iż umyślnie od samego początku nie chciałem zapłacić za w/w centralę. Jak przecież zapłaciliśmy teściowi. Mało tego centrala okazała się totalnym złomem, gdzie w zw. z konfliktem z teściem wystąpiliśmy bezpośrednio do firmy ją dostarczającej, która to firma również nie była w stanie jej uruchomić o jej zabranie. W tej kwestii mamy potwierdzenie mailowe, z żądaniem, iż mają zabrać tą niedziałającą centrale.
Bardzo proszę o pomoc nie wiem już co mam robić pewnie nie bez znaczenia jest fakt, iż firmę o tym samym profilu co my prowadził w/c burmistrz miasta. W zw. z nagonką na moją osobę niestety musiałem się wyprowadzić z tego miasta. Firma mamy upadła. Burmistrz został monopolistą. A ja nie mam już sił na walkę z wiatrakami. Jeśli ktoś z Państwa jest mi w stanie w jakikolwiek sposób pomóc będę wdzięczny.

2015.9.2 17:38:18

Odpowiedzi w temacie: Oskarżony Bardzo proszę o pomoc (4)

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika