e-prawnik.pl Porady prawne

porysowali mi samochód na myjni napisałem taki pozew

Odpowiedzi w temacie ()

mirafiori

2.10.2016

Witam, napisałem taki pozew, w miarę możliwości, proszę sprawdzić czy można z tym iść do sądu, czy nie zawiera jakichś błędów, z góry dziękuję, dodam też, że nie mam jeszcze informacji od producenta myjni, czy może ona działać bez wody oraz czy działanie bez wody powoduje uszkodzenia, pozdrawiam Sąd Rejonowy w XXX I Wydział Cywilny powód: XXX ul. XXX XXX pozwani: xxx PESEL 123 xxx PESEL 123 xxx PESEL 123 xxx PESEL 123 xxx PESEL 123 Jako Wspólnicy upoważnieni do jednoosobowej reprezentacji Spółki: Przedsiębiorstwo xxx xxx Spółka Jawna REGON: xxx, NIP: xxx z siedzibą przy ul. xxx nr 2 xxx wartość przedmiotu sporu: 4.000zł (słownie: cztery tysiące złotych) P O Z E W o zapłatę odszkodowania przeciwko xxx PESEL 123, xxx PESEL 123, xxx PESEL 123, xxx PESEL 123, xxx PESEL 123 osobom będącym wspólnikami upoważnionymi do jednoosobowej reprezentacji spółki: Przedsiębiorstwo xxx Spółka Jawna REGON: xxx, NIP: xxx z siedzibą przy ul. xxx nr 2, xxx W imieniu własnym, powołując się na Art. 415., Art. 429, Art. 430 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 22 Kodeksu Spółek Handlowych wnoszę o: 1. Zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powoda zapłaty tytułem odszkodowania, kwoty 4.000zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Zasądzenia od pozwanych na rzecz powoda wszystkich kosztów postępowania według norm przepisanych. 3. Dopuszczenie świadków i dowodów powołanych w pozwie na okoliczności wskazane w uzasadnieniu. 4. Wnoszę o rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda. UZASADNIENIE. I. Stan faktyczny: dnia xxx na stacji xxx w xxx przy ul. xxx1, prowadzonej przez pozwanych, skorzystałem z usługi samochodowej myjni automatycznej. Usługa mycia pojazdu marki xxx nr rej. xxx została wykonana nieprawidłowo, wskutek czego uszkodzeniu uległa powłoka lakiernicza w/w pojazdu. Dowód Oszacowanie kosztów naprawy lakierniczej Zainstalowana tam myjnia samochodowa, to myjnia portalowa, która ma formę bramy poruszającej się nad stojącym nieruchomo pojazdem. Na konstrukcji zamontowane są szczotki, suszarka oraz systemy nanoszenia środków myjących i konserwujących. Mycie pojazdu polega na nanoszeniu wody i środków myjących na karoserię pojazdu, a następnie wycieraniu karoserii przez w/w szczotki. Skorzystałem z zakupionego kodu do myjni, wprowadziłem kod zgodnie z instrukcją znajdującą się na terminalu elektronicznym myjni, otworzyły się drzwi i wjechałem do pomieszczenia myjni, rozpoczęło się mycie, w trakcie mycia, obsługa stacji poinformowała mnie, że nie ma wody i myjnia nie powinna działać, a ja nie powinienem rozpoczynać korzystania z usługi. Brak wody został spowodowany awarią wodociągów miejskich. Dowód: Protokół naprawy awarii wodociągowej Myjnie samochodowe tego typu powodują drobne uszkodzenia powłoki lakierniczej w wyniku normalnego użytkowania, natomiast w przypadku skorzystania z myjni tego typu bez dopływu wody, powstaje dodatkowe, nie przewidziane przez producenta myjni tarcie, podczas kontaktu wirujących szczotek z lakierem samochodu, co doprowadziło do uszkodzenia pojazdu. Dowód: Pismo producenta myjni Po zakończeniu mycia stwierdziłem, że wjazd do myjni i sama myjnia nie były w żaden sposób oznakowane i zabezpieczone przed użyciem przez klienta podczas braku wody. Natomiast na lakierze samochodu pojawiły się uszkodzenia, których wcześniej nie było, na każdym elemencie karoserii pojawiły się nowe: odpryski, przebarwienia, pęknięcia spowodowane działaniem szczotek i innych mechanizmów myjni, które oddziaływały bez wody na karoserię samochodu. Nie zachowałem paragonu ani biletu z kodem do myjni, ponieważ po uruchomieniu myjni wyrzuciłem te dokumenty do kosza na śmieci. Dowód: - skorzystania przeze mnie z myjni, - nie zabezpieczenia niesprawnej myjni przed użyciem, - uszkodzenia lakieru , w/w fakty zostały potwierdzone przez wezwany przeze mnie patrol Policji u pracownika stacji podczas rozmowy z Policją na miejscu zdarzenia, po skorzystaniu przeze mnie z myjni. II. Stan prawny: 1. Podstawą dochodzenia odszkodowania są: Art. 415., Art. 429, Art. 430 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 22 Kodeksu Spółek Handlowych 2. Właściwość miejscową niniejszego Sądu ustalono na podstawie art. 34 k.p.c. Załączniki: 1. odpis pozwu 2. wezwanie do zapłaty z dnia xxxr. wraz z dowodem nadania 3. wypis z KRS 4. oszacowanie kosztów naprawy lakierniczej 5. protokół naprawy awarii wodociągowej 6. pismo producenta myjni

Nie znalazłeś odpowiedzi?

ULEWICZ.KANC

2016-10-04 17:59:02

Dzień dobry, po zapoznaniu się z powyższym projektem, zalecam kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem, gdyż pozew nie został przygotowany prawidłowo. Abstrahując od konieczności poprawy uzasadnienia oraz powołania już w pozwie niezbędnych dowodów pod rygorem utraty prawa powołania ich w dalszym toku postępowania, wskazać należy, że nieprawidłowo określił Pan stronę pozwaną, pozew nie zawiera wszystkich wymaganych przez przepisy informacji, a podstawa prawna dochodzenia roszczenia została błędnie określona. Pozdrawiam, adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz ulewicz.kancelaria@onet.eu

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM