e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo pracy - świadectwo ukończenia kursu

Odpowiedzi w temacie (3)

-

24.7.2003

Czy pracodawca ma prawo zatrzymać imienne świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego, jeżeli pokrył jego koszty? Czy w momencie rozwiązania umowy o pracę jest zobowiązany wydać mi świadectwo ukończenia kursu razem ze świadectwem pracy czy nie? Pracodawca w momencie wręczania świadectwa pracy oświadczył, że świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego jest jego własnością, bo za nie zapłacił.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

tubek

2003-07-25 11:58:47

To jest teoje imienn świadectwo ukończenia kursu, na którym ty przebywałaś .Sponsorując ten kurs korzystał z twojej wiedzy tam nabytej. Czy jakby za ten kurs zapłaciła twoja babcia to świadectwo też należałoby do niej ? to jest moje zdanie.Pozdrawiam

bobek

2003-08-01 21:31:50

Zgadzam się z pierwszą odpowiedzią. Aby wyjaskrawić ten przykład podam inny bardziej klarowny. Sponsor (np. zakład pracy) refundujący koszty studiów (również zaocznych) nie nabywa praw do zdobytego w ten sposób dyplomu. Na chamstwo jednak często nie ma rady. W przypadku odmowy wydania świadectwa przez pracodawcę proponuję zwrócić się do uczelni prowadzącej kurs celem wydania odpisu świadectwa ukończenia kursu. Będzie to chyba majszybsza droga

Anna

2004-10-26 14:20:19

ewidentnie pracodawca nie ma prawa zatrzymywać zaświadczenia o ukończeniu kursu, ani żadnych innych świadectw, np. szkolnych, ponieważ w aktach osobowych zgodnie z prawem powinny się znajdować kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, a oryginały są dokumentami jakie są własnością pracownika potrzebnymi do poświadczenia swoich umiejętności przed potencjalnym nowym pracodawcą.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM