e-prawnik.pl Porady prawne

PROTEST PRZECIWKO WALORYZACJI KWOTOWEJ!!

Odpowiedzi w temacie (4)

odon

6.2.2012

WYSYŁAJCIE PROTESTY W SPRAWIE ZŁODZIEJSKIEJ WALORYZACJI KWOTOWEJ!!!!!!!!!!!

Trybunał Konstytucyjny
prasainfo@trybunal.gov.pl

1/PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Pan Bronisław Komorowski.
listy@prezydent.pl

2/ RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Pani Prof. Irena Lipowicz
biurorzecznika@brpo.gov.pl
oraz
https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.ph ... &poz=1

3/PREMIER RP ? do wiadomości
kontakt@kprm.gov.pl

4/MARSZAŁEK SEJMU ? do wiadomości
listy@sejm.gov.pl

5/ MINISTERSTO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ? do wiadomości
skargi.wnioski@mpips.gov.pl

Sejm:
kp-pis@kluby.sejm.pl
kp-po@kluby.sejm.pl
kp-rp@kluby.sejm.pl
kp-psl@kluby.sejm.pl
kp-sld@kluby.sejm.pl
kp-sp@kluby.sejm.pl

Dodatkowo:
biuro@ruchpalikota.org.pl
Marek.Kuchcinski@sejm.pl
biuro@marekkuchcinski.pl

Dodatkowo wyszukujcie adresy swoich lokalnych posłów i senatorów.
I kochani wysyłamy skargi ile się da na wszystkie adresy.

Tytuł skargi np.: SKARGA NA NIEKONSTYTUCYJNE I POPULISTYCZNE DZIAŁANIE TUSKA !

TEKST SKARGI:

Zwracam się z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie planowanej przez Rząd Premiera Donalda
Tuska tzw. \'waloryzacji kwotowej\" rent i emerytur. Proponowany projekt ustawy w tym
przedmiocie narusza zasady konstytucyjne : poszanowania praw nabytych i równości obywateli
wobec prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej. Trybunał Konstytucyjny w Postanowieniu z
dnia 27 czerwca 2001 r. Sygn. TS 24/01 wskazał, że wprowadzenie waloryzacji kwotowej jest
sprzeczne z samą ideą waloryzacji jako takiej , sprzeczne z prawem i drastycznie
niesprawiedliwe społecznie, pisząc w uzasadnieniu:
? Potrzeba waloryzacji świadczeń emerytalnych jest spowodowana występującą inflacją i
służy zniwelowaniu jej skutków. Celem waloryzacji jest więc zachowanie realnej wartości
przyznanych emerytur i rent w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług. Zachowanie realnej
wartości przyznanych świadczeń emerytalnych za pomocą waloryzacji kwotowej, którą postuluje
skarżący, byłoby możliwe tylko w sytuacji, w której wszystkie świadczenia emerytalne byłyby
jednakowej wysokości. Tylko w takim stanie faktycznym można by zachować realną wartość
świadczeń poprzez powiększenie ich o ściśle określoną kwotę, obliczoną w oparciu o wskaźnik
inflacji. Jednakże przy istniejącym zróżnicowaniu wysokości przyznawanych świadczeń
emerytalnych stosowanie waloryzacji kwotowej prowadziłoby do trudnych do zaakceptowania
rezultatów. Wyliczenie przykładowo kwoty, o którą należałoby powiększyć świadczenia
emerytalne, na podstawie wskaźnika inflacji oraz przeciętnej emerytury, a następnie
zwaloryzowanie wszystkich emerytur w oparciu o tę kwotę, pociągałoby za sobą spadek realnej
wartości tych emerytur, których wartość jest wyższa niż przeciętna, a co za tym idzie do
pokrzywdzenia emerytów, którym one przysługują. Z drugiej strony realna wartość emerytur
niższych niż przeciętne zwiększyłaby się. Efektem tego byłoby wprawdzie powolne zmniejszanie
się różnic w wysokości przysługujących świadczeń emerytalnych, jednakże nie zostałyby
zniwelowane skutki inflacji, a co za tym idzie nie zostałaby zachowana realna wartość
przyznanej emerytury, a takie cele leżały u podstaw wprowadzenia mechanizmu waloryzacji.
Wskazane powyżej cele mogą natomiast zostać osiągnięte przez wprowadzenie waloryzacji
procentowej, której istota, w uproszczeniu sprowadza się do tego, że każda emerytura jest
zwiększana o taką kwotę, o jaką ze względu na przewidywaną inflację, straci ona na wartości.
Kwota ta jest obliczana m.in. za pomocą procentowego wskaźnika waloryzacji, określonego w
ustawie budżetowej. Służyć to ma proporcjonalnemu wzrostowi emerytur w zależności od ich
wysokości, a co za tym idzie zachowaniu ich realnej wartości?.

Rządowy projekt waloryzacji kwotowej nie tylko narusza przepisy prawa i zasady społeczne,
jest też rażąco niesprawiedliwy, w sposób trwały obniża emerytury i renty o kilka lub
kilkanaście procent.
Wskazuje na to poniżej zamieszczona tabela prezentująca analizę wpływu sposobu waloryzacji
na realny wzrost świadczenia, czyli rządowy projekt ?kwotowej sprawiedliwości
społecznej?:

1000 zł------------------------------ 48 zł -----------------------70 zł --------------7%
-------------------------------Wzrost świadczenia o 2,2% powyżej inflacji
2000 zł------------------------------ 96 zł----------------------- 70 zł-------------- 3,5%
-----------------------------Spadek świadczenia o 1,3% poniżej inflacji
3000 zł------------------------------ 144 zł---------------------- 70 zł
-------------2,33%---------------------------- Spadek świadczenia o 2,47% poniżej inflacji
4000 zł ------------------------------192 zł---------------------- 70 zł--------------1,75%
----------------------------Spadek świadczenia o 3,05% poniżej inflacji

Jak widać uderza on w osoby, które przez długie lata swojej pracy musiały opłacać składki i
pracować na swoje emerytury. Oczywistym jest i nadal być powinno, że każdy otrzymuje
świadczeni

Nie znalazłeś odpowiedzi?

morenamia

2012-02-06 13:38:02

waloryzacja kwotowa to pierwsza o.k. rzecz premiera, jak narazie jedyna

janina64

2012-02-06 14:49:31

Dobrze ze byla waloryzacja kwotowa .Powinni wymyslec taki sposob waloryzowania,zeby byl sprawiedliwy rowniez dla niskich emerytur i rent.

ilonka90

2012-02-07 09:31:23

ja w to uwierze ze to dziła, jak zobacze ze emerytura babci wkoncu realnie wzrosnie, tym bardziej ze jej leki zinkneły z listy refundowanyhc!!

pawlik61

2012-02-14 10:11:06

STOP WALORYZACJI KWOTOWEJ!!

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM