Rozwiązanie umowy najmu mieszkania

Odpowiedzi w temacie (0)

LILKA1

23.1.2018

Witam. Dnia 10,01,2018 wypowiedziałam na piśmie rozwiązanie umowy najmu mieszkania i tu pytanie czy wypowiedzenie obowiązuje do końca lutego czy marca w umowie mam zapisane: Każda ze stron może niniejszą umowę rozwiązać z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. w takich przypadkach koniec umowy przypada na koniec drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,w którym zostało dostarczone wypowiedzenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: