Forum prawne

Sprzedaż na raty a VAT

Na podstawie umowy sprzedaży dokonano zbycia samochodu (środka trwałego). Zgodnie z umową płatność będzie odbywała się w 12 ratach ( co miesiąc). Ponadto w umowie zawarto klauzulę, iż do czasu spłaty wszystkich rat tytuł własności samochodu pozostaje przy sprzedającym. W którym momencie wystawić fakturę Vat i odprowadzić podatek VAT?;
(OKA)

2002.10.30 0:0:0

Odpowiedzi w temacie: Sprzedaż na raty a VAT (3)

Pytanie kiedy zapłacić należny podatek VAT jest stosunkowo proste - w chwili wystawienia faktury VAT (tzn. do 25 dnia następnego miesiąca po wystawieniu faktury - to jasne). Natomiast kiedy wystawić samą fakturę ? Praktycznie przy zbywaniu środków trwałych umowa nie jest potrzebna, bo dowodem sprzedaży jest faktura. Podpisana przez nabywcę i sprzedającego jest dowodem zawarcia stosunku prawnego polegającego na przewłaszczeniu (broń Boże nie "przywłaszczeniu") mienia ruchomego. Można ją traktować jak promesę sprzedaży z jednoczesnym upoważnieniem nabywcy do uzywania pojazdu do czasu zapłaty. W tym przypadku fakturę należy wystawić po dokonaniu całości zapłaty. Wtedy samochód przechodzi na własność kupującego, sprzedawca odprowadza VAT i rozchodzicie się w radości udanej transakcji.

2002.11.1 12:39:3

Dzięki za wypowiedź. Ale szukając odpowiedzi na moje pytanie znalazłam artykuł z Serwisu FK z 21.10.2000,w którym Pani Barbara Jaszczur stwierdziła, że z podatkowego punktu widzenia nie ma znaczenia przeniesienie własności rzeczy i w tej sytuacji obowiazek podatkowy powstanie z chwilą wydania rzeczy,z nie z chwilą zapłacenia ostatniej raty. Co o tym myślisz? Jednocześnie dodam, że jest to umowa wstępna sprzedaży i jest w niej zawarty paragraf mówiący o przekazaniu samochodu kupującemu w dniu zawarcia tej umowy.

2002.11.1 16:43:22

Nie jestem dokładnie pewien, ale wydaje mi się, że Pani B. Janczur nie ma racji. Skoro w umowie zastrzegacie, że własność pojazdu przejdzie na nabywcę po zapłaceniu ostatniej raty, to zawsze może się tak zdarzyć, że on tej raty nie zapłaci, a do samej transakcji nigdy nie dojdzie, tzn. nie nabędzie on tego samochodu. I co wtedy z podatkiem? Zapałcisz podatek, a nie będzie on należny. Myslę, że jej komentaż odnosił się do sprzedaży na opóźniony termin płatności. Tam fakturę wystawia się faktycznie w chwili sprzedaży. No ale te przypadki należy wyraźnie rozróżnić. W wypadku sprzedaży na opóźniony termin płatności, gdy nabywca nie zapłaci istnieje regres prawny w stosunku do niego i masz prawo dochodzić na drodze cywilnoprawnej zapłaty. Przy opisanym przez Ciebie przypadku nie masz już takiego prawa. Po prostu, w wypadku niezapłacenia konkretnych rat, transakcja do skutku nie dochodzi i już. Samochód jest Twój. Jest to kardynalna różnica. Przestrzegam Cię przed wystawieniem faktury w chwili wydania pojazdu. Jeśli tak zrobisz, to będzie to surogat umowy kupna-sprzedaży. Na jej podstawie nabywca będzie mógł samochód zarejestrować na siebie, a tym samym stanie się de facto jego właścicielem, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami prawnymi. Będzie na przykład mógł samochód zbyć osobie trzeciej. Myslę, że w opisanym przez Ciebie przypadku należałoby przyjąć sposób fakturowania stosowany przez firmy leasingowe. Dla krystalizacji sytuacji należałoby nieco skorygować Waszą umowę. Niech to nie będzie sprzedaż na raty (bo tak do końca nie wiemy jak to zafakturować) tylko umowa użyczenia skonstruowana w ten sposób, że obecny nabywca płaci ci czynsz w wysokości 1/12 wynegocjonowanej przez Was wartości zbycia, z klauzulą, że po zapłacie ostatniej raty może nabyć samochód za 1 zł. Wówczas fakturowanie jest klarowne. Co miesiąc fakturujesz czynsz, a po 12 miesiącach wystawiasz fakturę na zakup przez niego samochodu za 1 zł.

2002.11.2 22:32:22

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika