Czy umowę zawartą na czas określony (umowa najmu pokoju) można wypowiedzieć? W umowie jest napisane "Umowa została zawarta na czas określony do dnia...." W umowie nie ma zawartej żadnej klauzuli dotyczącej wypowiedzenia najmu.