e-prawnik.pl Porady prawne

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Odpowiedzi w temacie (0)

ktoszkads

5.8.2019

Witam, jestem zatrudniony na umowie zlecenie na czas nieokreślony. Jestem studentem. Chcę wypowiedzieć umowę i kilka punktów umowy mnie zastanawia: W przypadku zaprzestania przez Zleceniobiorcę wykonywania zlecenia przed upływem ustalonego okresu i bez zachowania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia Zleceniodawca ma prawo nałożyć na Zleceniobiorcę karę w wysokości do 500 zł. 3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tygodnia. 4. Umowa ulega samoistnemu rozwiązaniu w przypadku zaprzestania wykonywania zleconych zadań przez Zleceniobiorcę zarówno z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy. Czy muszę uzasadniać wypowiedzenie co znaczy że ze skutkiem na końcu tygodnia, jak np.dziś bym złożył to do kiedy bym musiał pracować. Jakie uzasdanienie może być np że ilość godziny mi nie odpowiada, chcę zmienić pracę?Przecież nie mogą mnie trzymać na wieczność pod groźbą jakiejś kary? Jak to zrobić żeby wszystko było w porządku

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM