e-prawnik.pl Porady prawne

wypowiedzenie z pracy w okresie ciąży?

Odpowiedzi w temacie (0)

dzikiraj

19.4.2011

Witam!

Ponieważ pojawia się wiele wątpliwości dotyczących zatrudnienia kobiet w ciąży, przesyłam ustawę i wynikające z niej prawa kobiet w ciąży.

Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Zgodnie z przepisem art. 177 § 1 Kodeksu pracy, \"Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy\".Przepis ten zawiera nie tylko zakaz wypowiadania umowy o pracę, ale także zakaz rozwiązywania umowy o pracę już wypowiedzianej. Oznacza to, że wypowiedzenie staje się bezskuteczne, jeśli pracodawca złożył pracownicy oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ciąży, bądź też przed zajściem w ciążę, jeżeli termin rozwiązania umowy nastąpiłby w okresie ciąży.
czytaj dalej


Ochroną przed zwolnieniem objęte są nie tylko pracownice zatrudnione na czas nieokreślony. Zgodnie z przepisem art. 177 § 3 K.p., \"umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu\".

Pozdrawiam

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM