e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Styczeń 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Brak adresu spółki a bezskuteczność egzekucji

  Jak wiadomo, jeżeli egzekucja komornicza przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, wówczas za jej długi odpowiada zarząd. W doktrynie i orzecznictwie panuje zgodność co do tego, że odpowiedzialność taką ponosi zarówno ten zarząd, za którego powstał dług, jak i każda następna, (...)

 • Prawa współwłaściciela kamienicy

  Od niedawna jestem jednym z czterech współudziałowców kamienicy. Posiadam 20% udziałów (nie ma podziału fizycznego). Przez wiele lat kamienica była eksploatowana bez żadnych nakładów remontowych, skutkiem czego jest w złym stanie. Po otrzymaniu mojego udziału zwróciłem sie do pozostałych (...)

 • Nakłady z majątku osobistego na osobisty

  Moja żona kupiła mieszkanie z darowizny. Stało się to jej odrębnym majątkiem. Ja w tym samym czasie sprzedałem mieszkanie będące moim odrębnym majątkiem i wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyłem na remont mieszkania żony. Czy w przypadku rozwodu mogę od żony domagać (...)

Akty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa F-128/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Menidiatis przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa F-129/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Kremlis przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa F-130/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Vinci przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Sprawa F-109/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Dittert przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Punkty pierwszeństwa — Niepełne akta osobowe — Nieuwzględnienie punktów pierwszeństwa z dossier informatycznego „Sysper 2” — Problem techniczny — Komitet ds. awansu A* — Przyznanie mniejszej liczby punktów aniżeli zaproponowana przez przełożonego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Sprawa F-110/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Carpi Badía przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Punkty pierwszeństwa — Niepełne akta osobowe — Nieuwzględnienie punktów pierwszeństwa z dossier informatycznego „Sysper 2” — Problem techniczny — Komitet ds. awansu A* — Przyznanie mniejszej liczby punktów aniżeli zaproponowana przez przełożonego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Sprawa F-67/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Michail przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Sprawa F-34/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Michail przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Sprawa T-424/07: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2007 r. — Pioneer Hi-Bred International przeciwko OHIM (OPTIMUM)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2008

  Sprawa T-423/07: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2007 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawa T-418/07: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2007 r. — Libro przeciwko OHIM — Causley (LiBRO)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawa T-419/07: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2007 r. — Okalux przeciwko OHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprostowanie do informacji przekazanych przez państwa członkowskie dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (  Dz.U. C 239 z 11.10.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa T-416/07: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2007 r. — RedEnvelope przeciwko OHIM — Red Letter Days (REDENVELOPE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa T-417/07: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2007 r. — Lodato Gennaro & C. Spa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4949 — Sonepar/Hagemeyer) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Sprawa T-415/07: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2007 r. — RedEnvelope przeciwko OHIM — Red Letter Days (redENVELOPE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5029 — Sonepar/Rexel Germany) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Sprawa T-411/07: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2007 r. — Aer Lingus Group przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Sprawa T-413/07: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2007 r. — Bayern Innovativ przeciwko OHIM — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4963 — Rexel/Hagemeyer) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa T-409/07: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2007 r. — Cohausz przeciwko OHIM — Isquierdo Faces (acopat)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa T-410/07: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2007 r. — Jurado Hermanos przeciwko OHIM (JURADO)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Sprawa T-407/07: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2007 r. — CMB i Christof przeciwko Komisji i EAR

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Sprawa T-408/07: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2007 r. — Crunch Fitness International przeciwko OHIM — ILG (CRUNCH)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Zawiadomienie o częściowym wznowieniu dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Sprawa T-405/07: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2007 r. — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe przeciwko OHIM (P@YWEB CARD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Sprawa T-406/07: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2007 r. — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe przeciwko OHIM (PAYWEB CARD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Sprawa T-404/07: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2007 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Sprawa T-402/07: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2007 r. — Kaul przeciwko OHIM — Bayer (ARCOL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Sprawa T-403/07: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2007 r. — Union Nationale de l'Apiculture Française i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/38/WPZiB z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (Sprawa COMP/38.173 — Łączna sprzedaż praw medialnych do transmisji FA Premier League) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 868)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Sprawa T-398/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Sprawa T-401/07: Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2007 r. — Caixa Geral de Depósitos przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.173 — Łączna sprzedaż praw medialnych do transmisji FA Premier League (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawa T-183/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 listopada 2007 r. — Polska przeciwko Komisji (Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja oddalająca Komisji — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawa T-215/07 R: Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych z dnia 15 listopada 2007 r. — Donnici przeciwko Parlamentowi (Środek tymczasowy — Decyzja Parlamentu Europejskiego — Weryfikacja mandatu posłów — Unieważnienie mandatu parlamentarnego wynikające z zastosowania krajowego prawa wyborczego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Fumus boni juris — Pilność — Równoważenie interesów)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w celu zarządzania wspólnotowym programem szczegółowym „Pomysły” w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 404. posiedzeniu komitetu w dniu 13 marca 2006 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.173 — Łączna sprzedaż praw medialnych do transmisji FA Premier League

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa T-418/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2007 r. — Investire Partecipazioni przeciwko Komisji („Skarga o stwierdzenie nieważności — EFRR — Akt niezaskarżalny — Akt przygotowawczy — Niedopuszczalność”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa T-102/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2007 r. — Investire Partecipazioni przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — EFRR — Zmniejszenie pomocy finansowej — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa T-111/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 listopada 2007 r. — Wesergold Getränkeindustrie przeciwko OHIM — Lidl Stiftung (VITAL FIT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego VITAL FIT — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VITAFIT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Prawo do bycia wysłuchanym — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa T-149/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2007 r. — Castellani przeciwko OHIM — Markant Handels und Service (CASTELLANI) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego CASTELLANI — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe CASTELLUM i CASTELLUCA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Sprawa T-434/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 listopada 2007 r. — Gateway przeciwko OHIM — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ACTIVY Media Gateway — Wcześniejsze słowne i graficzne wspólnotowe i krajowe znaki towarowe Gateway i GATEWAY — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia WE nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Sprawa T-458/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2007 r. — Tegometall International przeciwko OHIM — Wuppermann (TEK) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TEK — Przedmiot sporu — Poszanowanie prawa do obrony — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b), c) i g) oraz artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Sprawa T-308/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2007 r. — Ianniello przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie za lata 2001/2002 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Sprawa T-103/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2007 r. — P przeciwko Komisji (Urzędnicy — Wynagrodzenie — Nieusprawiedliwiona nieobecność — Utrata wynagrodzenia — Artykuł 59 regulaminu pracowniczego — Zaświadczenie lekarskie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Sprawa T-214/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 listopada 2007 r. — Vounakis przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Określenie celów do osiągnięcia — Obowiązek uzasadnienia — Brak spójności między ocenami a komentarzami — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 29 listopada 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 porozumienia EOG (Sprawa COMP/F/38.638 — BR/ESBR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5700) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Sprawy połączone T-3/00 i T-337/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 listopada 2007 r. — Pitsiorlas przeciwko Radzie i EBC (Dostęp do dokumentów — Porozumienie Bâle-Nyborg — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akty zaskarżalne — Uzasadnienie — Zarzut niezgodności z prawem — Decyzja 93/731/WE — Regulamin wewnętrzny Europejskiego Banku Centralnego — Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty za bezprawne działania jej organów — Szkoda — Związek przyczynowy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Sprawa T-205/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2007 r. — Ianniello przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery — Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 419. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2006 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/F/38.638 — BR/ESBR

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Sprawa C-494/07: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Sprawa C-507/07: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Sprawa C-488/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Session (Scotland), Edynburg (Zjednoczone Królestwo) w dniu 5 listopada 2007 r. — Royal Bank of Scotland plc przeciwko The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/F/38.638 — BR/ESBR (Zgodnie z art. 15 i art. 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniającew niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Sprawa C-484/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank te 's-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond (Niderlandy) w dniu 31 października 2007 r. — Fatma Pehlivan przeciwko Staatssecretaris van Justitie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Sprawa C-487/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 5 listopada 2007 r. — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie przeciwko Bellure NV, Malaika Investments Ltd (występująca pod nazwą „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”), Starion International Ltd

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 418. posiedzeniu w dniu 20 listopada 2006 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/F/38.638 — BR/ESBR

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Sprawa C-483/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 28 sierpnia 2007 r. w sprawie T-46/06 Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 5 listopada 2007 r. przez Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz owczych (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Sprawa C-469/07: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Sprawa C-477/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu 29 października 2007 r. — N.V. Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Sprawa C-482/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank's Gravenhage (Niderlandy) w dniu 2 listopada 2007 r. — AHP Manufacturing BV przeciwko Bureau voor de Industriële Eigendom, które występuje również pod nazwą Octrooicentrum Nederland

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Sprawa C-465/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandse Raad van State w dniu 17 października 2007 r. — M. i N. Elgafaji przeciwko Staatssecretaris van Justitie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Sprawa C-466/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgerichts Düsseldorf (Niemcy) w dniu 22 października 2007 r. — Dietmar Klarenberg przeciwko Ferrotron Technologies GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Sprawa C-162/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania)) — International Mail Spain SL przeciwko Administración del Estado, Correos (Dyrektywa 97/67/WE — Wspólne zasady rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych — Liberalizacja usług pocztowych — Możliwość zastrzeżenia poczty zagranicznej dla operatora pocztowych usług powszechnych „w zakresie koniecznym do utrzymywania usług powszechnych”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Sprawa C-59/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/109/WE — Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Sprawa C-319/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 28 WE i 30 WE — Dyrektywa 2001/83/WE — Preparat czosnkowy w formie kapsułek — Preparat legalnie sprzedawany w niektórych państwach członkowskich jako suplement żywnościowy — Preparat zakwalifikowany w państwie członkowskim przywozu jako produkt leczniczy — Pojęcie „produktu leczniczego” — Przeszkoda — Względy uzasadniające — Zdrowie publiczne — Proporcjonalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Sprawa C-330/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hovrätten för Övre Norrland — Szwecja) — Postępowanie karne przeciwko Fredrikowi Granbergowi (Podatek akcyzowy — Oleje mineralne — Nietypowy środek transportu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Sprawa C-525/04 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Lenzing AG (Odwołanie — Pomoc państwa — Niedochodzenie zapłaty składek, dodatkowych opłat z tytułu zwłoki oraz należnych odsetek — Dopuszczalność — Kryterium prywatnego wierzyciela)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Sprawa C-260/05 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Sniace SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Republice Austrii, Lenzing Fibers GmbH (dawniej Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland (Odwołanie — Pomoc państwa — Dopuszczalność — Akt dotyczący indywidualnie skarżącej)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 8/2008 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Opinia Komisji z dnia 11 stycznia 2008 r. dotycząca planu usuwania odpadów radioaktywnych powstałych w związku z likwidacją elektrowni Oldbury znajdującej się na terenie Zjednoczonego Królestwa, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 315 z 22.12.2007.