e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Styczeń 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zakup samochodu ciężarowego z państwa UE

  Chcę zakupić dla firmy używany samochód ciężarowy o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t w jednym z krajów UE i skorzystać z odliczenia podatku VAT oraz zaksięgować go w koszty. Czy mogę ten samochód kupić od osoby fizycznej? Jeżeli tak, to jakie muszę mieć dokumenty zakupu? (...)

 • Weksel niezupełny (in blanco)

  Czy posiadając weksel in blanco i wypisując go weksel ten przestaje być in blanco? Czym różni się weksel in blanco od weksla wypisanego?

 • Rozszerzenie powództwa

  Spółka z o.o. wniosła pozew przeciw osobie cywilnej. Sąd nadał sprawie sygnaturę akt i wezwał do wniesienia wpisu. Spółka postanowiła rozszerzyć powództwo. Do kiedy można powiększyć powództwo ? Na jakim formularzu je wnieść? Czy i kiedy trzeba uiścić opłatę za rozszerzenie powództwa?

Artykuły i poradniki

 • W jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków?

  Podział majątku wspólnego przez sąd może nastąpić przez: podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) - dotyczy głównie nieruchomości, przyznanie rzeczy jednemu z uczestników na wyłączną własność - z reguły następuje wtedy zasądzenie na rzecz drugiego uczestnika (...)

 • Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło informację zawierającą wskazówki odnośnie problemów związanych ze statusem bezrobotnego uczestnika zajęć w centrum integracji społecznej, odprowadzania za takiego uczestnika składek zdrowotnych, a także współpracy (...)

 • Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego (...)

Opinie prawneAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2008

  Sprawa F-3/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 grudnia 2007 r. — Moschonaki przeciwko Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2008

  Sprawa F-71/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 listopada 2007 r. — Karatzoglu przeciwko Europejskiej Agencji Odbudowy (EAR)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2008

  Sprawa F-126/07: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2007 r. — Van Beers przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2008

  Sprawa F-127/07: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2007 r. — Coto Moreno przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2008

  Sprawa F-108/07: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2007 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2008

  Sprawa F-124/07: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2007 r. — Behmer przeciwko Parlamentowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2008

  Sprawa F-40/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wniosek o informację o rzeczach osobistych przesłanych z miejsca zatrudnienia do miejsca zamieszkania — Umorzenie — Wniosek o odszkodowanie w oczywisty sposób bezzasadny)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2008

  Sprawa F-23/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 października 2007 r. — M przeciwko Europejskiej Agencji Leków (EMEA) (Służba Publiczna — Urzędnicy — Niezdolność do pracy — Komisja ds. niezdolności do pracy — Odmowa powołania — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2008

  Sprawa F-99/07: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2007 r. — Bernard przeciwko Europolowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2008

  Sprawa F-73/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Van Neyghem przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Konkurs otwarty — Ocena egzaminu pisemnego — Termin na wniesienie zażalenia — Dopuszczalność — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2008

  Sprawa F-108/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Basili przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. — Skarga o stwierdzenie nieważności — Przedstawiciele personelu — Opinia grupy ad hoc)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2008

  Sprawa F-27/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Sundholm przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 — Nieobecność ze względów zdrowotnych — Wykonanie wyroku Sądu Pierwszej Instancji — Artykuł 233 WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2008

  Sprawa F-130/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 grudnia 2007 r. — Soares przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Odtworzenie ścieżki kariery — Brak sprawozdania z oceny — Porównanie zasług — Wniosek na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Dopuszczalność skargi — Nowy istotny fakt)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2008

  Sprawa F-28/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Wandschneider przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. — Skarga o stwierdzenie nieważności — Uzasadnienie — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2008

  Sprawa F-42/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Sundholm przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za rok 2004 — Cele i kryteria oceny — Odszkodowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2008

  Sprawa F-65/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Wandschneider przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Skarga o stwierdzenie nieważności — Uzasadnienie — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2008

  Sprawa F-95/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — N przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy zatrudnieni na czas określony — Zatrudnienie — Stanowisko dyrektora administracyjnego — Kraj trzeci — Negatywna opinia służby medycznej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2008

  Sprawa T-271/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 grudnia 2007 r. — Microsoft przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2008

  Sprawa T-436/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 20 września 2007 r. w sprawie F-111/06 Giannopoulos przeciwko Radzie, wniesione w dniu 30 listopada 2007 r. przez Nikosa Giannopoulosa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2008

  Sprawa T-440/07: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2007 r. — Huta Buczek przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2008

  Sprawa T-432/07: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2007 r. — Francja przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2008

  Sprawa T-433/07: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2007 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2008

  Sprawa T-428/07: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2007 r. — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2008

  Sprawa T-430/07: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2007 r. — Bodegas Montebello przeciwko OHIM — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Sprawa T-426/07: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2007 r. — Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (300)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Sprawa T-427/07: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2007 r. — Mirto Corporación Empresarial przeciwko OHIM — Maglificio Barbara (Mirtillino)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2008

  Sprawa T-421/07: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2007 r. — Deutsche Post AG przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2008

  Sprawa T-425/07: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2007 r. — Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (100)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2008

  Sprawa T-242/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Cabrera Sánchez przeciwko OHIM — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego el charcutero artesano — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy El Charcutero — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2008

  Sprawa T-326/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 grudnia 2007 r. — Cheminova i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrektywa 91/414/EWG — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2008

  Sprawa T-414/07: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2007 r. — Euro-Information przeciwko OHIM (przedstawienie ręki trzymającej mapę z trzema trójkątami)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2008

  Sprawa T-117/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grdunia 2007 r. — DeTeMedien Deutsche przeciwko OHIM (suchen.de) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego suchen.de — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Nazwa domeny — Artykuł 7 ust. 1lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2008

  Sprawa T-134/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Xentral przeciwko OHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PAGESJAUNES.COM — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy LES PAGES JAUNES — Nazwa domeny „pagesjaunes.com” — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2008

  Sprawa T-10/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2007 r. — Portela & Companhia przeciwko OHIM — Torrens Cuadrado i Gilbert Sanz (Bial) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Bial — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy BIAL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Dowód istnienia wcześniejszego znaku towarowego — Współistnienie wcześniejszych znaków towarowych — Zarzut zmieniający przedmiot sporu — Dowody przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem — Koszty poniesione w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2008

  Sprawy połączone T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 i T-69/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r. — Irlandia i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Dyrektywa 92/81/EWG — Podatek akcyzowy od olejów mineralnych — Oleje mineralne wykorzystywane jako paliwo do produkcji tlenku glinu — Zwolnienie przyznane przez władze francuskie, irlandzkie i włoskie — Pomoc nowa — Pomoc istniejąca — Obowiązek uzasadnienia — Stwierdzenie z urzędu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2008

  Sprawa T-113/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Angelidis przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie na stanowisko w grupie zaszeregowania A2 — Odrzucenie kandydatury — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2008

  Sprawa T-308/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji (Fundusze strukturalne — Współfinansowanie — Rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 i 448/2004 — Warunki zakwalifikowania do wsparcia zaliczek wypłacanych przez instytucje krajowe w ramach systemów pomocy państwa lub w związku z przyznaniem pomocy — Dowód wykorzystania pomocy przez beneficjentów ostatecznych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt zaskarżalny)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2008

  Sprawy połączone T-101/05 i T-111/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r. — BASF i UCB przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki w sektorze witamin — Chlorek cholinowy (witamina B 4) — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym — Grzywny — Skutek odstraszający — Powrót do naruszenia — Współpraca podczas postępowania administracyjnego — Jednolite i ciągłe naruszenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2008

  Sprawa T-112/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r. — Akzo Nobel i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki w sektorze witamin — Chlorek cholinowy (witamina B 4) — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym — Przypisanie naruszenia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2008

  Sprawa T-307/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r. — Pagliacci przeciwko Komisji (Urzędnicy — Otwarty konkurs — Niewpisanie na listę rezerw — Naruszenie ogłoszenia o konkursie — Wymagane dyplomy i doświadczenie zawodowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2008

  Sprawa T-66/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2007 r. — Sack przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dodatek funkcyjny — Funkcja „szefa wydziału” — Równość traktowania — Obowiązek uzasadnienia — Służba językowa)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2008

  Sprawa T-86/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r. — K & L Ruppert Stiftung przeciwko OHIM — Lopes de Almeida Cunha i in. (CORPO livre) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego znaku towarowego CORPO LIVRE — Międzynarodowe i krajowe słowne znaki towarowe LIVRE — Dowód używania wcześniejszych znaków towarowych przedstawiony po terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa C-20/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa C-145/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa C-223/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-541/07: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-548/07: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2008

  Sprawa C-532/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (wielka izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-36/04 Association de la presse internationale ASBL (API) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione w dniu 29 listopada 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa C-527/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 28 listopada 2007 r. — The Queen na wniosek Generics (UK) LTD przeciwko Licensing Authority (działającemu poprzez Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa C-528/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (wielka izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-36/04 Association de la presse internationale ASBL (API) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione w dniu 29 listopada 2007 r. przez Association de la presse internationale ASBL (API)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa C-523/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 23 listopada 2007 r. — A

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2008

  Sprawa C-517/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 22 listopada 2007 r. — Afton Chemical Limited przeciwko The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2008

  Sprawa C-520/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-196/02 MTU Friedrichshafen GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione w dniu 22 listopada 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Sprawa C-511/07: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Sprawa C-515/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Niderlandy) w dniu 22 listopada 2007 r. — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa C-508/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-304/05 Cain Cellars, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 21 listopada 2007 r. przez Cain Cellars, Inc.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa C-510/07: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Sprawa C-504/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 19 listopada 2007 r. — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) i in. przeciwko radzie ministrów i in.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2008

  Zalecenie Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. dotyczące środków ułatwiających przyszłe przejście na euro (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6912)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Sprawa C-502/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 16 listopada 2007 r. — K-1 Sp. z o.o. w Toruniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Sprawa C-499/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brugge w dniu 16 listopada 2007 r. — S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer przeciwko État belge

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 270)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady ds. Kakao w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 2001 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawa C-497/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-140/06 Philip Morris Products SA przeciwko OHIM, wniesione w dniu 16 listopada 2007 r. przez Philip Morris Products SA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawa C-498/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-363/04 Koipe Corporación, SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, wniesione w dniu 16 listopada 2007 r. przez Aceites del Sur-Coosur, SA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa C-491/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht für Strafsachen Wien (Austria) w dniu 31 października 2007 r. — Postępowanie karne prowadzone przez Staatsanwaltschaft Wien przeciwko Vladimirowi Turanskiemu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa C-492/07: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa C-495/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Patent- und Markensenat (Austria) w dniu 14 listopada 2007 r. — Silberquelle GmbH przeciwko Maselli-Strickmode GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Sprawa C-486/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 5 listopada 2007 r. — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) przeciwko Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Sprawa C-489/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Lahr (Niemcy) w dniu 5 listopada 2007 r. — Pia Messner przeciwko Stefanowi Krügerowi, SFK Laptophandel

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Sprawa C-478/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien (Austria) w dniu 25 października 2007 r. — Budejovicky Budvar narodni podnik przeciko Rudolf Ammersin GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Sprawa C-485/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 5 listopada 2007 r. — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen przeciwko H. Akdas i in.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa C-475/07: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa C-476/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin (Niemcy) w dniu 29 października 2007 r. — M.C.O. Congres przeciwko suxess GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Sprawa C-472/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Belgia) w dniu 24 października 2007 r. — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA przeciwko państwu belgijskiemu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Sprawa C-473/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'Etat (Francja) w dniu 25 października 2007 r. — Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA przeciwko Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Interwenient: Association France Nature Environnement

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5017 — Rank/Alcoa P&C) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Sprawa C-471/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Belgia) w dniu 24 października 2007 r. — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA przeciwko państwu belgijskiemu — Interwenient: Sanofi-Aventis Belgium SA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu operacyjnego ESPON 2013

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Sprawa C-443/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 lipca 2007 r. w sprawie T-58/05, Clara Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 28 września 2007 r. przez Clarę Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Evę Gerhards, Ionę M. S. Hamilton, Raymonda Hilla, Jeana Huby'ego, Patricka Kleina, Domenico Lombardiego, Thomasa Millara, Miltiadisa Moraitisa, Ansa Norman Palmer, Nicolę Robinson, François-Xaviera Rouxela, Martę Silva Mendes, Petera van den Hul, Fritza Von Nordheim Nielsena, Michaëla Zouridakisa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Sprawa C-242/07 P: Postanowienie Trybunału z dnia 8 listopada 2007 r. — Królestwo Belgii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Termin do wniesienia skargi — Artykuł 43 ust. 6 regulaminu Sądu — Złożenie po terminie oryginału skargi — Niedopuszczalność — Pojęcie usprawiedliwionego błędu — Pojęcie nieprzewidywalnych okoliczności)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Sprawa C-502/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-440/05, Carlos Correia de Matos przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, wniesione w dniu 13 grudnia 2006 r. przez Carlosa Correię de Matos

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Sprawa C-440/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 11 lipca 2007 r. w sprawie T-351/03 Schneider Electric SA przeciwko Komisji, wniesione w dniu 24 września 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Sprawa C-457/06 P: Postanowienie Trybunału z dnia 4 października 2007 r. — Republika Finlandii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Niedopuszcalność — Akt niewywołujący wiążących skutków prawnych — Środki własne Wspólnot Europejskich — Postępowanie w sprawie naruszenia — Artykuł 11 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 — Odsetki za zwłokę — Negocjowanie porozumienia dotyczącego warunkowej zapłaty — Pisma zawierające odmowę)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Sprawa C-495/06 P: Postanowienie Trybunału z dnia 25 października 2007 r. — Bart Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Awans — Postępowanie w sprawie awansowania za rok 2003 — Decyzja zawierająca ostateczne sprawozdanie — Decyzja o awansowaniu innego urzędnika do grupy zaszeregowania tłumaczy-weryfikatorów — Żądanie naprawienia szkody — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Sprawa C-258/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/18/WE — Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Sprawa C-263/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 29 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Nieprawidłowa transpozycja — Dyrektywa 96/61/WE — Artykuł 9 ust. 4 — Artykuł 13 ust. 1 — Załącznik I — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola — Pojęcia „odniesienia się do najlepszych dostępnych technik” oraz „okresowego poddawania warunków pozwolenia ponownemu rozpatrzeniu”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawa C-106/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2000/59/WE — Urządzenia portowe do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku — Brak opracowania i wykonania planów odbioru i zagospodarowania odpadów we wszystkich portach)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawa C-112/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/80/WE — Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Kompensata dla ofiar przestępstw — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa C-67/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/24/WE — Tradycyjne ziołowe produkty lecznicze — Wspólnotowy kodeks — Brak transpozycji dyrektywy w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa C-68/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen — Szwecja) — Kerstin Sundelind Lopez przeciwko Miguelowi Enrique Lopezowi Lizazo (Rozporządzenie nr 2201/2003 — Artykuły 3, 6 i 7 — Właściwość sądu — Uznawanie i wykonanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej — Właściwość w sprawach o rozwód — Pozwany obywatel państwa trzeciego mający miejsce zamieszkania w takim państwie — Krajowe przepisy o jurysdykcji przewidujące nadzwyczajną właściwość)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa C-34/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/109/WE — Obywatele państw trzecich będący rezydentami długoterminowymi — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa C-57/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/86/WE — Prawo do łączenia rodzin — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Sprawa C-516/06 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Ferriere Nord SpA (Odwołanie — Konkurencja — Decyzja Komisji — Grzywna — Wykonanie — Rozporządzenie (EWG) nr 2988/74 — Przedawnienie — Akt niekorzystny — Niedopuszczalność)