e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Luty 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ryczałt za wodę a podatek VAT

  Jestem właścicielem kamienicy. Lokale mieszkalne, które wynajmuję, nie są wyposażone w wodomierze. Oprócz czynszu wynikającego z umowy, najemcy opłacają ryczałt za wodę i śmieci. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów, są to tzw. opłaty niezależne, na których Wynajmujący (...)

 • Naprawa dachu dzierżawionego budynku

  Jestem dzierżawcą obiektu turystycznego PTTK. Wydzierżawiający wymienił całe pokrycie dachu na ww. obiekcie. Zamienił gonty drewniane na nowe, ale kiepskiej jakości papę, która została zerwana podczas pierwszej wichury. Obiekt jest zlokalizowany w górach. Te prace nie zaliczały się do remontów (...)

 • 1% podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej

  Czy mogę przekazać darowiznę 1% podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej?

 • Odpowiedzialność za wypadek na chodniku

  Po remoncie drogi powiatowej i wykonaniu chodników pozostały słupy oświetleniowe wewnątrz chodnika, na samym środku lub też chodnik kończy się na środku poręczy na moście, w ten sposób, że idący pieszy po prawej stronie chodnika, gdyby był z innego terenu i szedł lub jechał rowerem, (...)

 • Koszt wykreślenia hipoteki przymusowej zwykłej

  Ile wynosi koszt wpisu sądowego od pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym - o wykreślenie hipoteki przymusowej zwykłej na 10.000 zł (chodzi mi o to, czy obowiązuje wpis stosunkowy czy wpis stały)?

 • Szkoła tańca a zwolnienie z VAT

  Prowadzę szkołę tańca. Jest to PKWiU 92.34 (działalność sal balowych, dyskotek i szkół tańca). Do tej pory moje biuro księgowe twierdziło, że podlegam pod VAT o stawce 7%. Spotkałem się również opinią, że instruktorzy tańca w tej grupie są jednak zwolnieni przedmiotowo z VAT. Jak (...)

 • Dzierżawa a amortyzacja

  Wydzierżawiam obiekt turystyczny, w którym w ostatnim czasie został przeprowadzony remont dachu. Został on pokryty kiepskiej jakości papą, która przy pierwszych wiatrach została w większości zerwana. Na nasze monity o naprawę dachu, parę dni temu otrzymałem zawiadomienie o podwyżce czynszu (...)

 • Podział kwoty uzyskanej z licytacji ruchomości

  Mojemu dłużnikowi zająłem rachunki bankowe i samochód. Wartość samochodu jest sporo niższa od długu. Nie jestem też jedynym wierzycielem, który wnioskował o zajęcie ruchomości dłużnika. Czy jest możliwość w jakiś sposób przejąć zajęty samochód bez potrzeby czekania, czy znajdzie (...)

 • Linia energetyczna do zakupionej działki

  Zakupiłam działkę budowlaną, która posiada dostęp do drogi publicznej na zasadzie służebności, w księdze wieczystej wpisane jest jedynie prawo przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli tej działki. Problem polega na tym, iż właściciel drogi zgodził się na pociągnięcie (...)

 • Warunkowa umowa sprzedaży - niewykonanie

  Sprzedający w dniu 06 lutego br. zawarł warunkową umowę sprzedaży gruntu z prawem pierwokupu dla ANR. Obecnie chce się z tej umowy wycofać, ponieważ poznał kupca, który daje mu znacznie lepszą cenę. Agencja nie złożyła jeszcze oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, a druga strona (...)

 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

  Zostałem wybrany na Członka Zarządu Dyrektora Handlowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zgodnie ze statutem spółki). 3 letnia kadencja upływa w kwietniu 2009 r. Umowa o pracę na czas trwania wyboru została zawarta z Radą Nadzorczą. Zamierzam złożyć rezygnację z ważnych (...)

 • Ugoda w zamian zrzeczenie się prawa do alimentów

  Małżonkowie są po rozwodzie, orzeczono wyrok stwierdzający winę pozwanego. Powódka nie otrzymała alimentów na siebie pomimo, iż starała się wykazać w sądzie, iż mąż spowodował jej chorobę. Małżonkowie nie dokonali jeszcze podziału majątku m.in. gospodarstwo rolne, meble, auto, sprzed (...)

 • Uwierzytelniony odpis decyzji

  Jak powinien wyglądać uwierzytelniony odpis decyzji wójta gminy?

 • Wydanie dokumentów przez pełnomocnika

  Moja kuzynka postanowiła odwołać mamę jako swojego pełnomocnika zarówno w sprawach majątkowych jak i prowadzonej sprawy sądowej o podział majątku. Jednocześnie z odwołaniem chce, aby mama wydała jej wszystkie dokumenty. W sprawie o podział majątku tj. domu, który matka przepisała na (...)

 • Ustanowienie służebności drogi koniecznej

  Do mojej działki prowadzi droga dojazdowa, której jestem właścicielem w 25%, kolejne 25% drogi ma mój brat, a 50% wujek. Chcemy (ja z bratem) przez tą drogę doprowadzić media do naszych działek prąd, gaz i kanalizację. Wujek nie chce wyrazić na to zgody. W elektrowni i gazowni chcą zgody (...)

 • Zmiana sposobu zarządu w małej wspólnocie

  Tworzymy małą wspólnotę mieszkaniową (5 mieszkań). Poprzednim właścicielem nieruchomości była Agencja Nieruchomości Rolnej. Wraz ze sprzedażą pierwszego lokalu zarząd nad częścią wspólną nieruchomości powierzono Spółdzielni Mieszkaniowej (zapis w akcie notarialnym), która również (...)

 • Budowa a koszty i odliczenie VAT

  Prowadzę sklep, teraz zakupiłem działkę i zamierzam na niej wybudować nowy obiekt służący pod następny sklep. Czy zakupione materiały budowlane mogę zaliczać do kosztów i odliczać sobie z tego tytułu podatek VAT?

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne