e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Marzec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Co to jest kontrakt menedżerski? Jakie są podstawowe cechy kontraktu menedżerskiego? Jakie są szczególne rodzaje kontraktów menedżerskich? 

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 234 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sportu i turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

 • Dziennik Ustaw Poz. 232 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

 • Dziennik Ustaw Poz. 231 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2011

  Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 229 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 228 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 227 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

 • Dziennik Ustaw Poz. 226 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Poz. 225 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 224 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim

 • Monitor Polski Poz. 181 z 2011

  Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Poz. 180 z 2011

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Poz. 179 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Libańskiej o nieodpłatnym przekazaniu uzbrojenia, podpisaną w Warszawie dnia 10 lipca 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 178 z 2011

  Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Libańskiej o nieodpłatnym przekazaniu uzbrojenia, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 177 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniami z dnia 3 lipca 2009 r. oraz 28 grudnia 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 176 z 2011

  Porozumienie z dnia 21 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniami z dnia 3 lipca 2009 r. oraz 28 grudnia 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 175 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 174 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 173 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 172 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 171 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 170 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 169 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 168 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 167 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 166 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o nadaniu orderu