e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Kwiecień 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Hipoteka przymusowa a egzekucja

  Wierzyciel wszczyna postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, na której ustanowione są hipoteki przymusowe na rzecz osób fizycznych. W jaki sposób są oni zaspokajani: czy komornik wypłaca im wierzytelności wg wartości wskazanej w księdze wieczystej \"z automatu\" czy muszą składać wnioski (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 440 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

 • Monitor Polski Poz. 210 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. nr 1130-3-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 209 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-2-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 208 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-1-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 207 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-78-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej