e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Kwiecień 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Korekta odpisu na ZFŚS

  Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza niż faktycznie przekazana na ZFŚS i wykorzystana przez pracowników w latach 2010 - 2011. W związku z powyższym Skarbnik (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 452 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji

 • Dziennik Ustaw Poz. 451 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu inwestycyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 450 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

 • Dziennik Ustaw Poz. 449 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszami funduszu podstawowego i funduszu powiązanego oraz rodzajów nieprawidłowości, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany

 • Dziennik Ustaw Poz. 448 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt K 27/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 447 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

 • Dziennik Ustaw Poz. 446 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

 • Dziennik Ustaw Poz. 445 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Poz. 444 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2013 r. sygn. akt K 11/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 443 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 442 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Dziennik Ustaw Poz. 441 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

 • Monitor Polski Poz. 213 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Poz. 212 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 211 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy