e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Kwiecień 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  • Zamiana nieruchomości

    Gmina zamierza dokonać zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa. Czy konieczne jest podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w którym wymienione zostaną działki przeznaczone do zamiany?

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 424 z 2013

    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii