e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Lipiec 2013

 • 5.7.2013

  Tak rząd chce ograniczyć wyłudzenia VAT

  Zmiany dotyczyć mają podatników, u których wielkość obrotu towarami wrażliwymi przekraczała 50 tys. zł bez kwoty podatku.

 • 3.7.2013

  Opublikowano ustawę żłobkową

  Zmiany dotyczą między innymi zmniejszenia wkładu własnego gminy z 50% do 20% kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenia i funkcjonowanie instytucji opiek.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Umowy śmieciowe – przekleństwo czy dobrodziejstwo

  W ostatnim czasie pojęcie „umów śmieciowych” zrobiło zawrotną karierą jako przejaw tragicznej sytuacji osób wykonujących prace zarobkową na terenie Polski. Pod pojęciem tym rozumie się umowy - zlecenie oraz dzieło – klasyczne umowy cywilnoprawne. Umowa zlecenia (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 770 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 769 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 768 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 767 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 766 z 2013

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 765 z 2013

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 • Monitor Polski Poz. 557 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 556 z 2013

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 555 z 2013

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 554 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich