e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Lipiec 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweNaszym Zdaniem • fotPrawnik po uzupełniających

  Okazuje się, że prawnikiem można zostać nawet po … 2,5 roku studiów prawniczych. Studia magisterskie uzupełniające na kierunku prawo, można już ukończyć (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 795 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

 • Dziennik Ustaw Poz. 794 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 793 z 2013

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73

 • Dziennik Ustaw Poz. 792 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. sygn. akt K 37/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 791 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt K 17/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 790 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 789 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 788 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin

 • Monitor Polski Poz. 576 z 2013

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007–2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia

 • Monitor Polski Poz. 575 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-12-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Marynarki Wojennej

 • Monitor Polski Poz. 574 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-11-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Specjalnych

 • Monitor Polski Poz. 573 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-10-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Sił Powietrznych

 • Monitor Polski Poz. 572 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-9-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Lądowych

 • Monitor Polski Poz. 571 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-8-2013 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Poz. 570 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-7-2013 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego