Konsekwencje samowoli budowlanej

Pytanie:

Witam. Chciałbym wybudować mały budynek na mojej działce. Wiem, że dla takich robót wymagane jest pozwolenie na budowę. Zastanawiam się jednak jakie mogą być konsekwencje takiej samowoli budowlanej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia robót budowlanych przez Pana będzie stanowiło samowolę budowlaną, a w takim wypadku:

Art. 49b. 1 Prawa budowlanego: Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.

Naraża się więc Pan na rozbiórkę obiektu. W niektórych przypadkach dopuszcza się również legalizację samowoli budowlanej, jednak wiąże się to z dużymi kosztami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

MK

15.11.2012 12:32:58

Re: Konsekwencje samowoli budowlanej

W odpowiedzi pominięto treść art. 90 ustawy Prawo budowlane: Art. 90. Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

  MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, (...)

 • Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

  Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

 • Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)

 • Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • Projekty dot. branży budowlanej

  1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Chodzi (...)

NA SKÓTY