Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Pytanie:

Chcę złożyć wypowiedzenie z pracy na koniec października i mam zaległe 3 miesiące urlopu wypoczynkowego i urlop z tego roku również - czy to oznacza, że nie będę mogła wykorzystać zaległego urlopu w czasie wypowiedzenia, bo to jest niezgodne z kodeksem pracy? Czy przebywając na wypowiedzeniu od listopada do stycznia (niepracując w tym okresie i będąc na urlopie -pracodawca wyrazi na to zgodę), mogę podjąć pracę w innej firmie? Czy mam za dużo urlopu zaległego i nie będę mogła go wykorzystać w okresie wypowiedzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na zasadach określonych w kodeksie pracy w okresie wypowiedzenia pracownik jest obowiązany wykorzystać zarówno bieżący, jak i zaległy urlop wypoczynkowy. Obecnie obowiązujące przepisy prawa pracy dają kompetencję pracodawcy do wyznaczenia pracownikowi terminu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Ta kompetencja pracodawcy dotyczy zarówno urlopu bieżącego, z tym że wymiar urlopu bieżącego ustalany jest z zachowaniem zasady proporcjonalności, na co wyraźnie wskazuje zdanie drugie art. 167[1] kp. Jeżeli pracodawca udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego na zasadzie w/w przepisu, wówczas nie ma już podstaw do wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Unormowanie to eliminuje konieczność wypłacania zwalnianemu pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w sytuacji gdy realne zatrudnianie pracownika w okresie wypowiedzenia nie jest konieczne, a niekiedy nawet niewskazane i w związku z tym można mu udzielić urlopu wypoczynkowego. W sytuacji rozpatrywanej wymiar urlopu wypoczynkowe zaległego i bieżącego przekroczy 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Za niewykorzystany w ten sposób urlop pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent pieniężny.

Przebywając na urlopie wypoczynkowym w okresie wypowiedzenia pracownik może podjąć pracę, jeżeli w żaden sposób nie koliduje to z możliwością pełnienia obowiązków w nowym miejscu zatrudnienia. Teoretycznie jest to sprzeczne z celem, określonym w przepisach prawa pracy, dotyczącym udzielania urlopu wypoczynkowego, ale w wypadku rozwiązania umowy o pracę argument ten traci znaczenie. Podejmując nową pracę w okresie urlopu wypoczynkowego należy liczyć się również z tym, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego w przypadku ważnym dla zakładu pracy, gdy obecność danego pracownika jest niezbędna. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

True

30.10.2017 14:38:14

Re: Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Jeżeli pracodawca odwoła pracownika z urlopu to będzie musiał mu zapłacić jeszcze większy ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Sytuacja czysto teoretyczna, ale nie spotkałem się żeby ktoś tak zrobił, tzn odwołał pracownika z urlopu na okresie wypowiedzenia.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY