e-prawnik.pl Porady prawne

Premia gwarancyjna

Pytanie:

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać premię gwarancyjną na budowę lub kupno mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Premia gwarancyjna

8.11.2001

Uzyskanie premii gwarancyjnej uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Przed wszystkim przysługuje ona właścicielowi książeczki mieszkaniowej, który złoży do banku odpowiedni wniosek o przyznanie takiej premii gwarancyjnej. Właściciel książeczki mieszkaniowej powinien wykazać, iż poczynił wydatki min. w celu wybudowania prawa do lokalu spółdzielczego, lokalu stanowiącego odrębną własność, przebudowy , rozbudowy i nadbudowy domu jednorodzinnego, nabycia spółdzielczego prawa do lokalu spółdzielczego, własnościowego w wyniku której powstaje odrębna własność lokalu. Na wniosek właściciela książeczki-mieszkaniowej premia może zostać przekazana na rachunek inwestora prowadzącego budowę, gdy udokumentuje, że dokonał wydatków w wysokości 60 % w przypadku wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, 20 % wartości kosztorysowej budowy własnego domu, 60 % wartości kosztorysowej lokalu mieszkalnego , domu jednorodzinnego wznoszonego na gruncie właściciela książeczki lub gruncie innego właściciela wznoszonych celem uzyskania odrębnej własności, 60 % kosztów przebudowy, rozbudowy według wartości kosztorysowej.. Wnioski o udzielenie premii składa się w banku w terminie 90 dni od momentu wydatkowania wymaganej części kosztów związanych z realizacją konkretnej inwestycji. Wykazanie wysokości poniesionych wydatków może nastąpić poprzez przedstawienie przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia inwestora w tej kwestii, jednakże należy liczyć się również z sytuacją, w której bank może zażądać przedstawienia innych dokumentów potwierdzających wymagane zaawansowanie budowy (np. operat szacunkowy sporządzony przez biegłego z zakresu budownictwa). W sytuacji spełnienia powyższych warunków bank dokonuje obliczenia wysokości premii gwarancyjnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ