e-prawnik.pl Porady prawne

Zamówienie publiczne a ustawa Prawo zamówień publicznych

Pytanie:

Czym według ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamówienie publiczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zamówienie publiczne a ustawa Prawo zamówień publicznych

16.1.2012

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych określa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający, postępowanie takie powinno zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczynane jest w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne i powinno zostać przeprowadzone w formie pisemnej, w języku polskim, a podstawowym trybem udzielenia takiego zamówienia jest przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ