Zaskarżenie czynności komornika

Pytanie:

Czy komornik jest zobowiązany doręczyć protokół z licytacji przeprowadzonej pod nieobecność właściciela? Jeśli tak, to w jakim terminie? W moim przypadku komornik jeszcze nie doręczył mi protokołu z licytacji przeprowadzonej podczas mojej nieobecności 03-10-2003 r. (zostały popełnione nieprawidłowości, których nie mogę udowodnić bez protokołu). Złożyłem skargę na czynności komornika i na jego odwołanie do Sądu Okręgowego ponieważ Sąd Rejonowy jeszcze nie odpowiedział na skargę wcześniej złożoną 12.09.2003. Mimo tego sprawą dalej zajmuje się Sąd Rejonowy. Czy na tym etapie posiadam inne możliwości działania ażeby bronić swoich praw ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku egzekucji z ruchomości, zgodnie z art. 847 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, komornik jest obowiązany doręczyć dłuznikowi odpis protokołu zajęcia ruchomości, natomiast nie ma takiego obowiązku w przypadku protokołu z licytacji. Zgodnie z art. 867 par. 3 wyżej wymienionej ustawy, komornik ma obowiązek zawiadomić dłużnika o terminie i miejscu licytacji najpóźniej na trzy dni przed przeprowadzeniem licytacji. Komornik powinien zawiadomić stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na żądanie tej osoby udziela jej wyjaśnień o stanie sprawy. Jeżeli więc dłużnik został prawidłowo zawiadomiony o terminie licytacji, a nie był przy niej obecny, komornik nie ma obowiązku zawiadamiać dłużnika o dokonaniu tej czynności ani doręczać dłużnikowi protokołu z jej dokonania. Jeśli chodzi o właściwość sądu, to skargę na czynności komornika wnosi się zawsze do sądu rejonowego, zgodnie z art.767 wyżej podanej ustawy. Jeśli skarga została wniesiona do sądu okręgowego, sąd ten uznał się za niewłaściwy w sprawie i przekazał skargę do sądu rejonowego. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od daty zaskarżanej czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia - od daty dowiedzenia się o niej. W przypadku licytacji nieruchomości, skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który ją natychmiast rozstrzyga. Skarga na czynności komornika jest jedynym środkiem przewidzianym w Kodeksie postępowania cywilnego, zmierzającym do poddania ocenie sądu uchybień, których dopuścił się komornik w czasie przeprowadzania postępowania egzekucyjnego. Czas wydania postanowienia przez sąd nie jest określony przez przepis prawa, a duża ilość spraw wpływających do sądu sprawia, że postępowania się przedłużają.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

bezbronna

6.10.2012 20:55:18

Re: Zaskarżenie czynności komornika

w dniu 28 .09.2012r. znalazłam w skrzynce małą kartkę odręcznie napisaną od komornika o zajęciu mojego wynagrodzenia i zajęciu auta oraz nr tel i że mam się u niego zgłosić . Oczywiście bylam zaskoczona tą informacją bo i wcześniej nie otrzymałam żadnego pisma w tej sprawie i nie wiedziałam o takim zadłużeniu . Szybko napisałam do sądu skargę na czynności komornika o zajęciu ponieważ nigdy nie otrzymałam żadnego pisma w tej sprawie . Komornik poinformował mnie z jakiego to tytułu oraz powiedział ż wysłane do mnie pismo ktoś odebrał w sierpniu tego roku , a ja 1 sierpnia byłam za granicą i nie ma takiej możliwości by ktoś to za mnie odebrał (skłamał). Mam pytanie , czego mogę oczekiwać ze strony sądu.Nie mogłam powołĆ się na otrzymane pismo bo takiego nie było , odwołałam się na podstawie informacji telefonicznej z komornikiem ponieważ jestem cały czas za granicą i ciężko mi sobie pomóc z tak odległego świata , jednakże pismo wysłałam do sądu i nie wiem nawet czego się spodziewać , teraz liczę tylko na sprawiedliwość .A jeśli dostanę odmowę to co dalej mam robić . Proszę o pomoc . A jeśli chodzi o zadłużenie tj. niezaplacona f-ra z 2003 r.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY