e-prawnik.pl Porady prawne

Zasób mieszkaniowy gminy

Pytanie:

Czym jest zasób mieszkaniowy gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasób mieszkaniowy gminy

29.1.2012

Zgodnie z art. 20 ustawy o ochronie praw lokatorów, gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Stosownie do art. 21, rada gminy uchwala m.in. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ