Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do stawki ubezpieczenia wypadkowego

Pytanie:

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zamierza wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością całe przedsiębiorstwo. Po dokonaniu aportu działalność gospodarcza w formie osoby fizycznej zostanie zlikwidowana (wykreślona z ewidencji). Spółka z o.o. przejmie pracowników na zasadzie art.23 kodeksu pracy. W zawiązku przejęciem obowiązku wypłaty wynagrodzeń przez spółkę z o.o. wystąpi również obowiązek odprowadzenia składek między innymi na ubezpieczenie wypadkowe. Czy spółka będzie uprawniona do naliczania i odprowadzania ubezpieczenia wypadkowego według stawki procentowej, która była przyznana decyzją ZUS dla działalności prowadzonej w formie osoby fizycznej? Proszę o wskazanie źródła prawa.

Masz inne pytanie do prawnika?

26.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do stawki ubezpieczenia wypadkowego

Przepisy prawne niestety nie regulują bezpośrednio opisanej przez Pana sytuacji. Aby odpowiedzieć na Pańskie pytanie należy sięgnąć do ogólnych zasad systemu prawa, odnoszących się do sukcesji prawnej oraz do orzecznictwa.

Warto przywołać wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 25 maja 2010 r. (I UK 8/2010): „Osobowa spółka jawna, do której wkład na pokrycie udziałów w postaci swojego przedsiębiorstwa wniosła osoba fizyczna, jest w zakresie stopy procentowej należności składkowych na ubezpieczenie wypadkowe uniwersalnym sukcesorem prawnym osoby fizycznej prowadzącej poprzednio tę samą (kontynuowaną) pozarolniczą działalność, przeto nowopowstała spółka jawna zachowuje prawo do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według dotychczasowej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązywała jej poprzednika prawnego”. Ogólną zasadą jest więc, że sukcesor prawny zachowuje prawo do odprowadzania składek w wysokości ustalonej dla swojego poprzednika. Jednakże sytuacja może wyglądać inaczej, jeżeli – w porównaniu z poprzednim płatnikiem składek – nastąpią zmiany okoliczności istotnych z punktu widzenia ryzyka wypadkowego. Tzn., że jeżeli zmieni się np. poziom występowania zagrożeń wypadkowych, jeżeli sukcesor zalicza się do innej grupy działalności PKD, jeżeli zmienia się w sposób istotny (ze względu na ustawę o Ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) liczba osób zatrudnionych – może zaistnieć podstawa do zmiany wysokości składki.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne