Deklaracja podatkowa z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Pytanie:

"Rozpoczynam prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W jakim terminie powinienem złożyć deklarację podatkową?"

Odpowiedź prawnika: Deklaracja podatkowa z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Podatnicy obowiązani są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodó(jedynie w przypadku dużych podmiotów istnieje obowiązek prowadzenia ksiag rachunkowych).

Podatnicy rozliczają się z osiągniętego w danym roku dochodu za pomocą deklaracji PIT-36 lub PIT-36L (jeżeli rozliczają się podatkiem liniowym). Deklaracje należy złożyć do dnia 30. kwietnia kolejnego roku.

Natomiast w ciągu roku podatkowego na podstawie prowadzonych ksiąg podatnicy mają obowiązek ustalić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy i wpłacić ją na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego do 20. dnia kolejnego miesiąca. Podatnicy rozpoczynający działalność mogą odprowadzać zaliczki kwartalnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika