Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Pytanie:

"Staramy się o dofinansowanie z budżetu państwa bądź samorządu terytorialnego na kształcenie młodocianych w 2007 roku według wymogów, jakie przewiduje ustawa o promocji zatrudnienia. Czy w 2007 roku wyżej wymieniona dotacja podlega opodatkowaniu?"

Odpowiedź prawnika: Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodanym z dniem 1 stycznia 2007 r. przez art. 1 pkt 14 lit. a) tiret szóste nowelizacji z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2006 r., Nr 217, poz. 1588), wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przepis powyższy jest dosyć ogólny i szeroki, zatem wydaje się, iż w zakres dotacji zwolnionych z podatku mogłaby wejść również dotacja z budżetu państwa bądź samorządu terytorialnego na kształcenie młodocianych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika