Dywidenda zaliczkowa

Pytanie:

Czy w takim razie dywidenda może być wypłacana tyko raz w roku? Czy może wystąpić sytuacja, kiedy zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę i podzieliło zysk za rok 2005, dokonana została wypłata dywidendy z zysku za rok 2005, a następnie zgromadzenie wspólników stwierdza iż sytuacja finansowa spółki jest bardzo dobra i jeszcze raz dokonuje podziału zysku z kapitału rezerwowego? Czy w takim razie taka wypłata będzie "zaliczką" na poczet przyszłego podziału? Czy uchwała dotycząca podziału zysku może być podjęta tylko raz w roku i w związku z tym dywidenda wypłacona tylko raz?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dywidenda zaliczkowa

Dywidenda jest wypłacana raz do roku z kwoty przeznaczonej do podziału między wspólników. Kwota nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału.

W tym samym roku, w którym nastąpiła wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, mogą być jednak wypłacane zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Wymagane jest przy tym, by zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazywało zysk. Ponadto zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kiedy wspólnik spółki z o.o. ma prawo do dywidendy? Osiągnięcie zysku przez spółkę z o.o. nie decyduje jeszcze o wypłacie jej udziałowcom dywidendy. Zysk spółki, jako element jej majątku, jest przedmiotem rozporządzeń zgromadzenia wspólników, które jako naczelny organ spółki z o.o. (...)

Stałe wypłaty dla wspólników spółki komandytowej i jawnej - opinia prawna

Stałe wypłaty dla wspólników spółki komandytowej i jawnej - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy na etapie sporządzania umowy spółki. Nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja co do rodzaju spółki. Będzie to najprawdopodobniej spółka jawna albo – jeśli na wejście do spółki zdecyduje się inwestor – spółka komandytowa. (...)

Czy dywidenda niepieniężna podlega VAT?

Czy dywidenda niepieniężna podlega VAT?

Przedmiotem sporu w sprawie rozpoznawanej przez Naczelny Sąd Administracyjny była kwestia opodatkowania dywidendy niepieniężnej z tytułu akcji w spółce komandytowo-akcyjnej. Zdaniem organu interpretacyjnego taka dywidenda jest bądź nieodpłatną dostawą w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy (...)

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do zysku. Prawo to realizowane jest poprzez wypłatę dywidendy. Dywidendą jest ta część zysku wykazanego za dany rok (...)

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  W kodeksie spółek handlowych przewidziano możliwość uprzywilejowania niektórych udziałów względem udziałów innych - nieuprzywilejowanych. Uprzywilejowanie to dotyczyć może wielu aspektów uczestnictwa w spółce. Tytułem przykładu kodeks spółek (...)

Odliczenie podatku potrąconego przy wypłacie dywidendy

Odliczenie podatku potrąconego przy wypłacie dywidendy

  Odliczenie w 2006 r. Do końca 2006 r. obowiązywało odliczenie od podatku, który uprzednio został potrącony  przy wypłacie dywidendy (odliczenie było określone w uchylonym z dniem 1.01.2007 r. art. 23 ustawy o CIT). Zgodnie ze „starymi” przepisami, podatnik podatku (...)

Pakiet telekomunikacyjny: uczciwa konkurencja i dywidenda cyfrowa

Pakiet telekomunikacyjny: uczciwa konkurencja i dywidenda cyfrowa

Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy i rozporządzenia stanowiące część pakietu telekomunikacyjnego, w których proponuje, aby uwolnione w wyniku przejścia na cyfrowe nadawanie sygnału telewizyjnego częstotliwości radiowe zostały przeznaczone na rozwój nowych usług, (...)

MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową związaną z nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend Resort finansów wydał 3 listopada 2017 r. kolejne ostrzeżenie dla podatników (nr 005/17). Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego (...)

Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

Przesłanki wypłaty dywidendyPodstawową przesłanka wypłaty dywidendy jest posiadanie akcji, która uprawnia do partycypacji w zysku spółki. Kolejną przesłanką jest osiągnięcie przez spółkę zysku, stwierdzonego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta. (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego (...)

Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

Jak skutecznie zabezpieczyć tudzież przekazać majątek następcom prawnym przy minimalnym obciążeniu podatkowym? „Fundacja jest najlepszym rozwiązaniem, bo choć mam nadzieję, że będę żył wiecznie, rzeczą najtrudniejszą jest prawo spadkowe. Dużo latam samolotem, żona też. Różnie (...)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

  Stan faktyczny   Jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu – w którym sprawuje funkcję prezesa. Oprócz prezesa w zarządzie zasiadają jeszcze dwie osoby. Jak najkorzystniej rozwiązać problem „wynagrodzeń” otrzymywanych (...)

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. Przeczytaj, jakie zasady obowiązują (...)

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Ile wynosi podatek od dywidend i udziału w zyskach osób prawnych? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd (...)

Świadectwa tymczasowe, użytkowe i założycielskie w spółce akcyjnej

Świadectwa tymczasowe, użytkowe i założycielskie w spółce akcyjnej

Świadectwa założycielskieŚwiadectwa założycielskie są dokumentami wydawanymi jako forma wynagrodzenia dla założycieli spółki za usługi świadczone przy powstaniu spółki. Świadectwa założycielskie, jako tytuły uczestnictwa w zysku spółki muszą być przewidziane w (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Podatek od dywidendy i udziałów w zyskach osób prawnych pomiędzy podmiotami powiązanymi

Podatek od dywidendy i udziałów w zyskach osób prawnych pomiędzy podmiotami powiązanymi

  Zagadnienia ogólne Zasadniczo dochody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowane w Polsce 19% stawą podatku. Podatek ten pobierany jest przez podmiot wypłacający (...)

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej

Kto jest uprawniony do zarządzania spółką akcyjną?W spółkach osobowych (np. spółce jawnej, partnerskiej), opartych na osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, każdy wspólnik ma prawo prowadzenia jej spraw i ją reprezentować. (...)

Prawo do dywidendy - opinia prawna

Prawo do dywidendy - opinia prawna

Stan faktyczny Nabywca nabył akcje Spółki od Zbywcy z zapłatą ceny częściami rozłożonymi w czasie. Jednocześnie, w Umowie Nabycia, Nabywca przeniósł na Zbywcę przyszłe wierzytelności do Spółki z tytułu dywidendy netto z nabytych akcji do wysokości ceny nabycia. (...)

Przeniesienie wierzytelności z tytułu dywidendy w spółce akcyjnej - opinia prawna

Przeniesienie wierzytelności z tytułu dywidendy w spółce akcyjnej - opinia prawna

Stan faktycznyNabywca nabył akcje Spółki od Zbywcy z zapłatą ceny częściami rozłożonymi w czasie. Jednocześnie, w umowie Nabycia, Nabywca przeniósł na Zbywcę przyszłe wierzytelności do Spółki z tytułu dywidendy netto z nabytych akcji do wysokości ceny nabycia. Nabywca (...)

Czy dywidenda niepieniężna podlega VAT?

Czy dywidenda niepieniężna podlega VAT?

Przedmiotem sporu w sprawie rozpoznawanej przez Naczelny Sąd Administracyjny była kwestia opodatkowania dywidendy niepieniężnej z tytułu akcji w spółce komandytowo-akcyjnej. Zdaniem organu interpretacyjnego taka dywidenda jest bądź nieodpłatną dostawą w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy (...)

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do zysku. Prawo to realizowane jest poprzez wypłatę dywidendy. Dywidendą jest ta część zysku wykazanego za dany rok (...)

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  W kodeksie spółek handlowych przewidziano możliwość uprzywilejowania niektórych udziałów względem udziałów innych - nieuprzywilejowanych. Uprzywilejowanie to dotyczyć może wielu aspektów uczestnictwa w spółce. Tytułem przykładu kodeks spółek (...)

Odliczenie podatku potrąconego przy wypłacie dywidendy

Odliczenie podatku potrąconego przy wypłacie dywidendy

  Odliczenie w 2006 r. Do końca 2006 r. obowiązywało odliczenie od podatku, który uprzednio został potrącony  przy wypłacie dywidendy (odliczenie było określone w uchylonym z dniem 1.01.2007 r. art. 23 ustawy o CIT). Zgodnie ze „starymi” przepisami, podatnik podatku (...)

Pakiet telekomunikacyjny: uczciwa konkurencja i dywidenda cyfrowa

Pakiet telekomunikacyjny: uczciwa konkurencja i dywidenda cyfrowa

Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy i rozporządzenia stanowiące część pakietu telekomunikacyjnego, w których proponuje, aby uwolnione w wyniku przejścia na cyfrowe nadawanie sygnału telewizyjnego częstotliwości radiowe zostały przeznaczone na rozwój nowych usług, (...)

MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową związaną z nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend Resort finansów wydał 3 listopada 2017 r. kolejne ostrzeżenie dla podatników (nr 005/17). Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego (...)

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kiedy wspólnik spółki z o.o. ma prawo do dywidendy? Osiągnięcie zysku przez spółkę z o.o. nie decyduje jeszcze o wypłacie jej udziałowcom dywidendy. Zysk spółki, jako element jej majątku, jest przedmiotem rozporządzeń zgromadzenia wspólników, które jako naczelny organ spółki z o.o. (...)

Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

Przesłanki wypłaty dywidendyPodstawową przesłanka wypłaty dywidendy jest posiadanie akcji, która uprawnia do partycypacji w zysku spółki. Kolejną przesłanką jest osiągnięcie przez spółkę zysku, stwierdzonego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta. (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego (...)

Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

Jak skutecznie zabezpieczyć tudzież przekazać majątek następcom prawnym przy minimalnym obciążeniu podatkowym? „Fundacja jest najlepszym rozwiązaniem, bo choć mam nadzieję, że będę żył wiecznie, rzeczą najtrudniejszą jest prawo spadkowe. Dużo latam samolotem, żona też. Różnie (...)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

  Stan faktyczny   Jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu – w którym sprawuje funkcję prezesa. Oprócz prezesa w zarządzie zasiadają jeszcze dwie osoby. Jak najkorzystniej rozwiązać problem „wynagrodzeń” otrzymywanych (...)

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. Przeczytaj, jakie zasady obowiązują (...)

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Ile wynosi podatek od dywidend i udziału w zyskach osób prawnych? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd (...)

Świadectwa tymczasowe, użytkowe i założycielskie w spółce akcyjnej

Świadectwa tymczasowe, użytkowe i założycielskie w spółce akcyjnej

Świadectwa założycielskieŚwiadectwa założycielskie są dokumentami wydawanymi jako forma wynagrodzenia dla założycieli spółki za usługi świadczone przy powstaniu spółki. Świadectwa założycielskie, jako tytuły uczestnictwa w zysku spółki muszą być przewidziane w (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Podatek od dywidendy i udziałów w zyskach osób prawnych pomiędzy podmiotami powiązanymi

Podatek od dywidendy i udziałów w zyskach osób prawnych pomiędzy podmiotami powiązanymi

  Zagadnienia ogólne Zasadniczo dochody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowane w Polsce 19% stawą podatku. Podatek ten pobierany jest przez podmiot wypłacający (...)

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej

Kto jest uprawniony do zarządzania spółką akcyjną?W spółkach osobowych (np. spółce jawnej, partnerskiej), opartych na osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, każdy wspólnik ma prawo prowadzenia jej spraw i ją reprezentować. (...)

Stałe wypłaty dla wspólników spółki komandytowej i jawnej - opinia prawna

Stałe wypłaty dla wspólników spółki komandytowej i jawnej - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy na etapie sporządzania umowy spółki. Nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja co do rodzaju spółki. Będzie to najprawdopodobniej spółka jawna albo – jeśli na wejście do spółki zdecyduje się inwestor – spółka komandytowa. (...)

Prawo do dywidendy - opinia prawna

Prawo do dywidendy - opinia prawna

Stan faktyczny Nabywca nabył akcje Spółki od Zbywcy z zapłatą ceny częściami rozłożonymi w czasie. Jednocześnie, w Umowie Nabycia, Nabywca przeniósł na Zbywcę przyszłe wierzytelności do Spółki z tytułu dywidendy netto z nabytych akcji do wysokości ceny nabycia. (...)

Przeniesienie wierzytelności z tytułu dywidendy w spółce akcyjnej - opinia prawna

Przeniesienie wierzytelności z tytułu dywidendy w spółce akcyjnej - opinia prawna

Stan faktycznyNabywca nabył akcje Spółki od Zbywcy z zapłatą ceny częściami rozłożonymi w czasie. Jednocześnie, w umowie Nabycia, Nabywca przeniósł na Zbywcę przyszłe wierzytelności do Spółki z tytułu dywidendy netto z nabytych akcji do wysokości ceny nabycia. Nabywca (...)

Dla kogo estoński CIT?

Dla kogo estoński CIT?

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą tego podatku. Z rozwiązania może skorzystać ok. 200 tys. spółek kapitałowych w Polsce. Ten nowoczesny sposób (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy z tytułu nie wypłaconej dywidendy powstaje przychód dla spółki z o.o. i od jakiej kwoty będzie on naliczony?

Czy z tytułu nie wypłaconej dywidendy powstaje przychód dla spółki z o.o. i od jakiej kwoty będzie on naliczony?

Wspólnicy Spółki z o.o. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbyło się 02 maja 2006 roku pojęli postanowienie o podziale zysku za 2005 rok i terminie wypłaty dywidendy, który ma nastąpić (...)

Dzień wypłaty dywidendy w spółce akcyjnej

Dzień wypłaty dywidendy w spółce akcyjnej

Dotychczas dywidendę w Spółkach Akcyjnych wypłacano w ciągu 2-ch miesięcy od powzięcia uchwały przez WZA. Od 8.01.2009, po nowelizacji ksh, dywidenda ma być wypłacana w dniu określonym przez (...)

Dywidenda po śmierci właściciela akcji

Dywidenda po śmierci właściciela akcji

Właściciel rachunku bankowego miał akcje. W postępowaniu spadkowym po śmierci właściciela rachunku sąd podzielił akcje na trzy osoby - syna i dwóch wnuków. Jedna z tych osób przedstawiła zaświadczenie (...)

Dzień dywidendy

Dzień dywidendy

Na podstawie art. 193 § 3 ksh dzień wypłaty dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1. Czy w związku z tym artykułem wspólnicy (...)

Informacja IFT-1/IFT-1R

Informacja IFT-1/IFT-1R

Dywidenda została wypłacona zagranicznemu wspólnikowi sp. z o.o. 9.06.2006 r. Dywidenda została wypracowana w 2004 r. (wówczas nie wypłacono jej, lecz przeniesiono na kapitał zapasowy) i częściowo (...)

Dywidenda dla obcokrajowca

Dywidenda dla obcokrajowca

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jaka będzie wysokość podatku do zapłaty od tej dywidendy i na konto jakiego (...)

Uchwała o braku podziału zysku spółki

Uchwała o braku podziału zysku spółki

Wspólnik spółki z o.o. jest w trakcie dozwolonej uchwałą zgromadzenia wspólników sprzedaży swoich udziałów. Spółka dysponuje znacznym zyskiem, jednak odchodzący z niej wspólnik nie ma większości (...)

Wypłata dywidendy dla nierezydenta

Wypłata dywidendy dla nierezydenta

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, w Szczecinie, jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jakie deklaracje trzeba sporządzić i komu je dostarczyć? Zgodnie (...)

Zajęcie udziału w spółce z o.o. przez komornika

Zajęcie udziału w spółce z o.o. przez komornika

Udziały wspólnika spółki z o.o. są zajęte przez komornika. W umowie spółki nie ma zapisu pozwalającego uchwałą wspólników wyłączyć zysk od podziału pomiędzy wspólników. Czy spółka (...)

Jaki termin na wypłatę dywidendy w spółce z o. o.?

Jaki termin na wypłatę dywidendy w spółce z o. o.?

W Spółce z o.o. zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Czy termin wypłaty dywidendy może być dowolnie określony przez zgromadzenie wspólników, czy jest jakiś maksymalny (...)

Uprzywilejowanie udziałów co do dywidendy

Uprzywilejowanie udziałów co do dywidendy

W sp. z o.o. jest dwóch wspólników, jeden ma 10 % udziałów a drugi 90 %. Kapitał spółki wynosi 1 000 000 zł (2000 udziałów po 500 zł). Wspólnicy zgadzają się na uprzywilejowanie udziałów (...)

Zasady wypłacania dywidendy

Zasady wypłacania dywidendy

Kiedy i na jakich zasadach jest wypłacana dywidenda z tytułu posiadanych akcji firmy. Zgodnie z regulacją ksh akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, (...)

Wypłata dywidendy w spółce jednoosobowej

Wypłata dywidendy w spółce jednoosobowej

W spółce z o.o. 100 % udziałów ma osoba fizyczna, która chce sobie wypłacić pieniądze. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia odbywa się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Czy udziałowiec (...)

Wierzytelność z tytułu dywidendy a majątek wspólny

Wierzytelność z tytułu dywidendy a majątek wspólny

Posiadam majątek odrębny w postaci udziałów w spółce z o.o. Posiadam także wraz z żoną majątek wspólny. Trwa postępowanie rozwodowe. Spółka przynosi coroczne zyski, których część zarząd (...)

Spadkobiercy wspólnika w spółce

Spadkobiercy wspólnika w spółce

W Spółce z o.o. zmarł jeden ze Wspólników (posiadający poniżej 10% głosów), a Zarząd otrzymał akt zgonu tego Wspólnika. Zarząd Spółki będzie zwoływał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...)

Czy z tytułu nie wypłaconej dywidendy powstaje przychód dla spółki z o.o. i od jakiej kwoty będzie on naliczony?

Czy z tytułu nie wypłaconej dywidendy powstaje przychód dla spółki z o.o. i od jakiej kwoty będzie on naliczony?

Wspólnicy Spółki z o.o. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbyło się 02 maja 2006 roku pojęli postanowienie o podziale zysku za 2005 rok i terminie wypłaty dywidendy, który ma nastąpić (...)

Dzień wypłaty dywidendy w spółce akcyjnej

Dzień wypłaty dywidendy w spółce akcyjnej

Dotychczas dywidendę w Spółkach Akcyjnych wypłacano w ciągu 2-ch miesięcy od powzięcia uchwały przez WZA. Od 8.01.2009, po nowelizacji ksh, dywidenda ma być wypłacana w dniu określonym przez (...)

Dywidenda po śmierci właściciela akcji

Dywidenda po śmierci właściciela akcji

Właściciel rachunku bankowego miał akcje. W postępowaniu spadkowym po śmierci właściciela rachunku sąd podzielił akcje na trzy osoby - syna i dwóch wnuków. Jedna z tych osób przedstawiła zaświadczenie (...)

Dzień dywidendy

Dzień dywidendy

Na podstawie art. 193 § 3 ksh dzień wypłaty dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1. Czy w związku z tym artykułem wspólnicy (...)

Informacja IFT-1/IFT-1R

Informacja IFT-1/IFT-1R

Dywidenda została wypłacona zagranicznemu wspólnikowi sp. z o.o. 9.06.2006 r. Dywidenda została wypracowana w 2004 r. (wówczas nie wypłacono jej, lecz przeniesiono na kapitał zapasowy) i częściowo (...)

Dywidenda dla obcokrajowca

Dywidenda dla obcokrajowca

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jaka będzie wysokość podatku do zapłaty od tej dywidendy i na konto jakiego (...)

Uchwała o braku podziału zysku spółki

Uchwała o braku podziału zysku spółki

Wspólnik spółki z o.o. jest w trakcie dozwolonej uchwałą zgromadzenia wspólników sprzedaży swoich udziałów. Spółka dysponuje znacznym zyskiem, jednak odchodzący z niej wspólnik nie ma większości (...)

Wypłata dywidendy dla nierezydenta

Wypłata dywidendy dla nierezydenta

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, w Szczecinie, jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jakie deklaracje trzeba sporządzić i komu je dostarczyć? Zgodnie (...)

Zajęcie udziału w spółce z o.o. przez komornika

Zajęcie udziału w spółce z o.o. przez komornika

Udziały wspólnika spółki z o.o. są zajęte przez komornika. W umowie spółki nie ma zapisu pozwalającego uchwałą wspólników wyłączyć zysk od podziału pomiędzy wspólników. Czy spółka (...)

Jaki termin na wypłatę dywidendy w spółce z o. o.?

Jaki termin na wypłatę dywidendy w spółce z o. o.?

W Spółce z o.o. zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Czy termin wypłaty dywidendy może być dowolnie określony przez zgromadzenie wspólników, czy jest jakiś maksymalny (...)

Uprzywilejowanie udziałów co do dywidendy

Uprzywilejowanie udziałów co do dywidendy

W sp. z o.o. jest dwóch wspólników, jeden ma 10 % udziałów a drugi 90 %. Kapitał spółki wynosi 1 000 000 zł (2000 udziałów po 500 zł). Wspólnicy zgadzają się na uprzywilejowanie udziałów (...)

Zasady wypłacania dywidendy

Zasady wypłacania dywidendy

Kiedy i na jakich zasadach jest wypłacana dywidenda z tytułu posiadanych akcji firmy. Zgodnie z regulacją ksh akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, (...)

Wypłata dywidendy w spółce jednoosobowej

Wypłata dywidendy w spółce jednoosobowej

W spółce z o.o. 100 % udziałów ma osoba fizyczna, która chce sobie wypłacić pieniądze. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia odbywa się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Czy udziałowiec (...)

Wierzytelność z tytułu dywidendy a majątek wspólny

Wierzytelność z tytułu dywidendy a majątek wspólny

Posiadam majątek odrębny w postaci udziałów w spółce z o.o. Posiadam także wraz z żoną majątek wspólny. Trwa postępowanie rozwodowe. Spółka przynosi coroczne zyski, których część zarząd (...)

Spadkobiercy wspólnika w spółce

Spadkobiercy wspólnika w spółce

W Spółce z o.o. zmarł jeden ze Wspólników (posiadający poniżej 10% głosów), a Zarząd otrzymał akt zgonu tego Wspólnika. Zarząd Spółki będzie zwoływał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...)

FORUM PRAWNE

Dywidenda rzeczowa

Dywidenda rzeczowa Witam czy kodeks społek handlowych należy rozumieć tak iż w przypadku przeniesienie prawa własności udziałów w drodze wypłaty dywidendy w postaci niepieniężnej należy traktować (...)

Dywidenda - odmowa wypłaty - co robić.

Dywidenda - odmowa wypłaty - co robić. Witam was. To jest mój drugi temat na Forum. Spółka odmawia wypłaty dywidendy. Wszystkie osoby poza mną stwierdziły że zyski trzeba przeznaczyć na dalszy (...)

Przedawniona dywidenda w Spółce z o.o. ?

Przedawniona dywidenda w Spółce z o.o. ? 30 czerwca 2002 ZW Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2001 r. z przeznaczeniem go w całości na wypłatę dla udziałowców. Nie ustalono daty (...)

Mam dobre pytanie - Przedawniona dywidenda w Spółce z o.o. ?

Mam dobre pytanie - Przedawniona dywidenda w Spółce z o.o. ? 30 czerwca 2002 ZW Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2001 r. z przeznaczeniem go w całości na wypłatę w formie dywidendy (...)

Sprzedaż, zakładanie, gotowe spółki!

Sprzedaż, zakładanie, gotowe spółki! Porta Legis świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych. Koncentrujemy się na stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ale (...)

Witam serdecznie! Jesteśmy Angielską firmą. Chcemy zarejestrować oddział w Polsce jako spółkę

Witam serdecznie! Jesteśmy Angielską firmą. Chcemy zarejestrować oddział w Polsce jako spółkę Witam serdecznie! Jesteśmy Angielską firmą. Chcemy zarejestrować oddział w Polsce jako spółkę (...)

założenie spółki na Cyprze

założenie spółki na Cyprze Witam Chciałbym założyć spółkę na Cyprze, czytałem trochę na ten temat, ale nigdzie tak naprawdę nie ma dokładnych informacji jak to dokładnie wygląda od strony (...)

Cypr-raj podatkowy??

Cypr-raj podatkowy?? Witam Chciałbym założyć spółkę na Cyprze, czytałem trochę na ten temat, ale nigdzie tak naprawdę nie ma dokładnych informacji jak to dokładnie wygląda od strony formalnej (...)

długi os.fizycznej a zalozenie spółki z o.o.?

długi os.fizycznej a zalozenie spółki z o.o.? Witam, jestem na etapie zakladania spolki z o.o. wedlug nowych zasad i mam kilka pytan, liczac na fachowe i pomocne odpowiedzi 1. jak wygląda sytuacja (...)

Jak sprzedac udziały w spółce z o.o.?

Jak sprzedac udziały w spółce z o.o.? Po śmierci mojego Ojca stałam się wlascicielka udzialow w społce z o.o., które to udzialy sa juz prawnie moja wlasnoscia, po przeprowadzeniu sprawy spadkowej. (...)

Dywidenda rzeczowa

Dywidenda rzeczowa Witam czy kodeks społek handlowych należy rozumieć tak iż w przypadku przeniesienie prawa własności udziałów w drodze wypłaty dywidendy w postaci niepieniężnej należy traktować (...)

Dywidenda - odmowa wypłaty - co robić.

Dywidenda - odmowa wypłaty - co robić. Witam was. To jest mój drugi temat na Forum. Spółka odmawia wypłaty dywidendy. Wszystkie osoby poza mną stwierdziły że zyski trzeba przeznaczyć na dalszy (...)

Przedawniona dywidenda w Spółce z o.o. ?

Przedawniona dywidenda w Spółce z o.o. ? 30 czerwca 2002 ZW Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2001 r. z przeznaczeniem go w całości na wypłatę dla udziałowców. Nie ustalono daty (...)

Mam dobre pytanie - Przedawniona dywidenda w Spółce z o.o. ?

Mam dobre pytanie - Przedawniona dywidenda w Spółce z o.o. ? 30 czerwca 2002 ZW Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2001 r. z przeznaczeniem go w całości na wypłatę w formie dywidendy (...)

Sprzedaż, zakładanie, gotowe spółki!

Sprzedaż, zakładanie, gotowe spółki! Porta Legis świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych. Koncentrujemy się na stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ale (...)

Witam serdecznie! Jesteśmy Angielską firmą. Chcemy zarejestrować oddział w Polsce jako spółkę

Witam serdecznie! Jesteśmy Angielską firmą. Chcemy zarejestrować oddział w Polsce jako spółkę Witam serdecznie! Jesteśmy Angielską firmą. Chcemy zarejestrować oddział w Polsce jako spółkę (...)

założenie spółki na Cyprze

założenie spółki na Cyprze Witam Chciałbym założyć spółkę na Cyprze, czytałem trochę na ten temat, ale nigdzie tak naprawdę nie ma dokładnych informacji jak to dokładnie wygląda od strony (...)

Cypr-raj podatkowy??

Cypr-raj podatkowy?? Witam Chciałbym założyć spółkę na Cyprze, czytałem trochę na ten temat, ale nigdzie tak naprawdę nie ma dokładnych informacji jak to dokładnie wygląda od strony formalnej (...)

długi os.fizycznej a zalozenie spółki z o.o.?

długi os.fizycznej a zalozenie spółki z o.o.? Witam, jestem na etapie zakladania spolki z o.o. wedlug nowych zasad i mam kilka pytan, liczac na fachowe i pomocne odpowiedzi 1. jak wygląda sytuacja (...)

Jak sprzedac udziały w spółce z o.o.?

Jak sprzedac udziały w spółce z o.o.? Po śmierci mojego Ojca stałam się wlascicielka udzialow w społce z o.o., które to udzialy sa juz prawnie moja wlasnoscia, po przeprowadzeniu sprawy spadkowej. (...)

Porady prawne