Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Pytanie:

Mam wątpliwości jak należy rozumieć sformułowanie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czy sformułowanie cyt. "przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne" dotyczy ustawy z dnia 1 stycznia 1995 r., czy ustawy nowelizującej z dnia 12 lutego 2009 r.? Czy w sytuacji gdy w moim przypadku w ubiegłym roku wszczęto postępowanie administracyjne wobec mojej samowoli sprzed 1 stycznia 1995r. lecz postępowanie nie zostało zakończone, będzie możliwa bezkosztowa legalizacja na mocy nowelizacji, czy też będą w mojej sprawie obowiązywały dotychczasowe przepisy - art.33 ust.1 ustawy nowelizacyjnej i w związku z tym grożą mi nadal wysokie koszty legalizacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Zgodnie ze wskazanym w pytaniu przepisem ustawy nowelizującej prawo budowlane: „Obiekty budowlane lub ich części, wybudowane z naruszeniem prawa, których budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r. i przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, stają się legalne z mocy prawa, jeżeli do dnia 31 grudnia 2009 r. zostanie złożony wniosek o potwierdzenie legalności obiektu budowlanego w organie nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego wydaje zaświadczenie o legalności obiektu budowlanego".
Porady prawne
Przepis ten odnosi się do wejścia w życie ustawy nowelizującej, a więc ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. Jak wynika z opisu przedstawionego w pytaniu, w Pana przypadku jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy wszyto postępowanie w sprawie samowoli budowlanej, nie będzie więc Pan mógł skorzystać z możliwości zalegalizowania obiektu budowlanego na postawie nowej ustawy.
Stosownie do obecnie obowiązującego prawa budowanego - przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy prawo budowlane (a więc wybudowanych przed 01.01.1995 r.) lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy poprzednie, a więc przepisy prawa budowlanego z 24 października 1974 r., które były znacznie mniej restrykcyjne niż obowiązujące obecnie prawo budowlane i nie przewidywały opłat legalizacyjnych.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, które są eksploatowane od ponad 20 lat. Czemu ma służyć projekt zmian warunków (...)

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. Anna i Leon R. wybudowali ganek wejściowy przy budynku mieszkalnym bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo zobowiązania, (...)

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Jakie przepisy budowlane się zmienią? Z dniem 6 grudnia 2008 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Zmiany będą oddziaływać na obywateli ubiegających się o legalizację samowoli budowlanej, przez zrównanie ich sytuacji prawnej, bez względu na fakt obowiązywania (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

  Co to jest samowola budowlana? Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona (...)

Nie zapłacą za samowolę

Nie zapłacą za samowolę

Osoby, które dopuściły się samowoli budowlanej przed 11 lipca 2003 r., a teraz chcą ją zalegalizować, mogą odetchnąć z ulgą. Nie grozi im opłata legalizacyjna. (...) Sędziowie Trybunału rozpatrzyli pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. (...) zdaniem sądu prawo budowlane (...)

Legalizacja samowoli budowlanej bez opłat

Legalizacja samowoli budowlanej bez opłat

Osoby, które popełniły samowolę budowlaną między 1 stycznia 1995 r. a 11 lipca 2003 r., będą mogły zalegalizować ją bezpłatnie, ale tylko do końca tego roku (...)Na przełomie czerwca i lipca wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego (w tej chwili czeka na podpis prezydenta, zacznie (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Inwestorzy, którzy postawili budynki niezgodnie z prawem, łatwiej będą mogli je zalegalizować. Regulacje, przedstawione przez senatorów w nowelizacji prawa budowlanego, spotkały się z poparciem Komisji Infrastruktury. Zarekomenduje ona dziś w Sejmie uchwalenie projektu ustawy bez (...)

Legalizacja samowoli budowlanej będzie łatwiejsza

Legalizacja samowoli budowlanej będzie łatwiejsza

Samowole budowlane, które zostały postawione na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania, będzie można zalegalizować – zakłada nowelizacja prawa budowlanego. Przygotowany przez senatorów projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Mniej formalności przy budowie

Mniej formalności przy budowie

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych. Zmiany w Prawie budowlanym zredukowały niektóre (...)

TK o samowoli budowlanej

TK o samowoli budowlanej

Będzie można legalizować proste roboty budowlane na terenie bez miejscowego planu zagospodarowania.Część przepisu, który to blokował, została uchylona przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. P 46/08). Dziś (21 września 2009 r.) rozpatrzył on pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...)

Szybka legalizacja samowoli

Szybka legalizacja samowoli

 tym, czy inwestycja jest samowolą, czy też można ją zalegalizować, nadzór budowlany musi orzekać szybko i zdecydowanie W sprawie rozstrzyganej przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowanie trwa już czwarty rok (sygn. II OSK 996/07). Błędy nadzoru budowlanego niezauważone przez (...)

Zalegalizujesz samowolę także bez planu miejscowego

Zalegalizujesz samowolę także bez planu miejscowego

Dzisiaj Sejm uchwalił nowelizację prawa budowanego. (...)Nowelizacja jest wypełnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r. Stwierdził on, że przepis zamykający drogę do zalegalizowania samowoli budowlanej na terenie pozbawionym planu jest częściowo niezgodny z konstytucją (...)

Bezpłatna legalizacja samowoli budowlanej

Bezpłatna legalizacja samowoli budowlanej

Nie będzie zmian w nadzorze budowlanym. Niektóre samowole budowlane będzie można bezpłatnie zalegalizować. Zwiększy się liczba obowiązkowych kontroli To najważniejsze zmiany w prawie budowlanym, które wczoraj uchwalił Sejm. (...)Osoby, które dopuściły się samowoli budowlanej przed 11 (...)

Od Nowego Roku łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Od Nowego Roku łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Będzie można zalegalizować samowolę budowlaną na terenach pozbawionych planu. To efekt wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie legalizacja samowoli na terenach pozbawionych planu jest bardzo często niemożliwa. To się zmieni po publikacji wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. (...)

Łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanej

Łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanej

Dzisiaj Sejm uchwalił nowelizację prawa budowanego. Przewiduje ona, że osoba, która popełniła samowolę na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będzie musiała dostarczyć decyzję ustalającą warunki zabudowy. Nie musi być ona jednak ostateczna w dniu (...)

Samowola samowoli nierówna

Samowola samowoli nierówna

Trudno zalegalizować samowolę budowlaną tam, gdzie nie ma planów zagospodarowania. Powodem tej sytuacji są złe przepisy - uważa Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. (...) W ocenie sądu takie zróżnicowanie sytuacji prawnej inwestorów jest pozbawione racjonalnego uzasadnienia. (...) (...)

Ciężko zalegalizować samowolę budowlaną

Ciężko zalegalizować samowolę budowlaną

Z legalizacją samowoli budowlanej miewają kłopoty zarówno inwestorzy, jak i powiatowi inspektorzy nadzoru. Często okazuje się ona niemożliwa. (...) Osoba, która chce zalegalizować samowolę, musi za to zapłacić, i to bardzo dużo. (...) Ustawodawca jednak przesadził. Jednakowo traktuje samowole (...)

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Stan faktyczny Mój przyszły mąż jest Nigeryjczykiem i nielegalnie przekroczył granicę Polski (nie miał nigdy żadnej polskiej wizy, miał tylko tzw. wizę z Schengen). Bierzemy ślub za 2 tygodnie. Ja od 1 września podejmuję pracę w Komisji Europejskiej w Brukseli i docelowo chciałabym sprowadzić (...)

Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, które są eksploatowane od ponad 20 lat. Czemu ma służyć projekt zmian warunków (...)

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Stan faktyczny Mój przyszły mąż jest Nigeryjczykiem i nielegalnie przekroczył granicę Polski (nie miał nigdy żadnej polskiej wizy, miał tylko tzw. wizę z Schengen). Bierzemy ślub za 2 tygodnie. Ja od 1 września podejmuję pracę w Komisji Europejskiej w Brukseli i docelowo chciałabym sprowadzić (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. Wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikną też absurdy, takie jak konieczność (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

  Co to jest samowola budowlana? Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona (...)

Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny. Sejm uchwalił ustawę przygotowaną przez MR Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, które już uchwalił Sejm. Jednym z (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego czeka na podpis prezydenta Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, nad którym prace zakończył Parlament. Jednym z celów zmian (...)

Reforma systemu metrologii

Reforma systemu metrologii

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ma na celu dokonanie reformy systemu metrologii instytucjonalnej w Polsce. Największą wadą tego systemu jest bowiem nieadekwatność jego struktury (...)

Aborcja na życzenie do 14. tygodnia. Hiszpania żąda referendum

Aborcja na życzenie do 14. tygodnia. Hiszpania żąda referendum

Przeciwnicy ustawy legalizującej aborcję żądają od hiszpańskiego parlamentu rozpisania referendum w tej sprawie. W Polsce nie można głosować nad zasadami moralnymi, twierdzą środowiska odrzucające aborcję. Nowa ustawa rządu José Luisa Zapatero pozwala na aborcję na życzenie (...)

Od Nowego Roku łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Od Nowego Roku łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Będzie można zalegalizować samowolę budowlaną na terenach pozbawionych planu. To efekt wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie legalizacja samowoli na terenach pozbawionych planu jest bardzo często niemożliwa. To się zmieni po publikacji wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. (...)

Jak uzyskać poświadczanie dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą – apostille?

Jak uzyskać poświadczanie dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą – apostille?

Czego dotyczy Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych?Od dnia 14 sierpnia 2005 r. obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Kwestia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dokonana w kwietniu 2011 roku wywołała duże kontrowersje tak w czasie sejmowej debaty jak i wśród środowisk zajmujących się polityką narkotykowa. W świetle oskarżeń częsci polityków o rzekomej "legalizacji narkotyków" (...)

Budowa domu. Pozwolenie będzie zbędne

Budowa domu. Pozwolenie będzie zbędne

Wystarczy proste zgłoszenie u starosty. Jeśli ten nie zgłosi sprzeciwu, można stawiać mury. Teraz – zanim przystąpimy do wznoszenia budynku – konieczne jest zdobycie pozwolenia na budowę. Wydanie takiej decyzji jest często poprzedzone szeregiem innych aktów administracyjnych (...)

Ułatwienia dla pożytecznych obcokrajowców

Ułatwienia dla pożytecznych obcokrajowców

Nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i ich rodzin, którzy będą ubiegać się o pobyt czasowy w Polsce w związku z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa spoza UE oraz cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po (...)

Kaczyński przegrał w trybie wyborczym

Kaczyński przegrał w trybie wyborczym

Według sądu prezes PiS kłamał mówiąc, że część posłów PSL głosowała za legalizacją miękkich narkotyków. Jarosław Kaczyński musi teraz publicznie sprostować swoją wypowiedź. Sąd zakazał mu również rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w tej sprawie. Sąd (...)

W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dziale Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostało zamieszczone stanowisko GINB: W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej   Źródło: www.gunb.gov.pl legalizacja samowoli budowlanej, umorzenie, opłata legalizacyjna, Prawo (...)

TK o dopuszczalności przerywania ciąży

TK o dopuszczalności przerywania ciąży

Sam fakt upośledzenia lub nieuleczalnej choroby dziecka w fazie prenatalnej, łączący się ze względami natury eugenicznej, jak i z ewentualnym dyskomfortem życia chorego dziecka, nie może samodzielnie przesądzać o dopuszczalności przerwania ciąży.  22 października 2020 r. Trybunał (...)

Co z legalizacją zoofilii?

Co z legalizacją zoofilii?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w związku z oświadczeniem Stowarzyszenia o braku poparcia dla jakichkolwiek zadań związanych z legalizacją zoofilii.Wystąpienie RPO do Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w związku z oświadczeniem (...)

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. Anna i Leon R. wybudowali ganek wejściowy przy budynku mieszkalnym bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo zobowiązania, (...)

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. W sobotę, 19 września 2020 r., weszła generalnie w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Samowola budowlana współspadkobiercy

Samowola budowlana współspadkobiercy

Odziedziczyłem po ojcu 1/2 nieruchomości, na której w roku 2002 został wybudowany dom bez zezwolenia na budowę. Właścicielem drugiej polowy tej nieruchomości jest współspadkobierca, który współdziałał (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Stodoła została odbudowana przez poprzedniego właściciela po pożarze bez wymaganego pozwolenia. Odbudowy dokonano za wiedzą urzędu gminy, za pieniądze wypłacone z ubezpieczenia. Stodołę odbudowywała (...)

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

W grudniu 2005 r. zakupiłem dom. Jego poprzedni właściciel dopuścił się samowoli budowlanej dobudowując do domu przybudówkę (dom bliźniak o powierzchni mieszkalnej ok. 60 m2). Dowiedziałem się (...)

Legalizacja w oparciu o stare przepisy

Legalizacja w oparciu o stare przepisy

Budynek mieszkalny jednorodzinny został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę. Budowa została zakończona w 1993r., a więc przed wejściem w życie obowiązującego Prawa budowlanego ( pod (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W moim posiadaniu jest kilka budynków. Część z nich to budynki przedwojenne gospodarskie. Budynek mieszkalny pochodzi z 1979r. a inne budynki gospodarskie z 1974 i 1981r. Powiatowy Inspektor Nadzoru (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Na sąsiedniej działce wybudowano w 2008 r. w pasie drogowym trasy S8 napowietrzną linię energetyczną na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez starostę, które zostało następnie unieważnione (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W roku 1989 dobudowałem do budynku mieszkalnego trzy ścianki, które utworzyły wiatrołap przy drzwiach wejściowych i utwardziłem dojścia i dojazdy do budynków gospodarczych. Sąsiad doniósł do (...)

Opłata legalizacyjna

Opłata legalizacyjna

W 1998 roku kupiłem siedlisko z nowowybudowaną, murowaną stodołą. Stodoła była ukończona, ale nie miała zamontowanych 4-ech przejazdowych wrót, które, nie licząc słupów, tworzyły dwie dłuższe (...)

Przedawnienie karalności

Przedawnienie karalności "samowoli budowlanej"

Jakie są terminy przedawnienia karalności tzw. "samowoli budowlanej". Jakie akty prawne i zawarte w nich przepisy regulują tą kwestię? W obecnym stanie prawnym nie istnieje okres “przedawnienia (...)

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Kupiłem dom z lat 80. Dom ma od strony ulicy furtkę i bramę. Będąc ostatnio w Urzędzie Miasta, zerknąłem na ich mapki i zobaczyłem, że tam brama w ogóle nie figuruje. Jest tylko furtka. Może (...)

Samowola budowlana przed 1994 r.

Samowola budowlana przed 1994 r.

W stosunku do samowolnie wybudowanych obiektów przed dniem 01.01.1995 r., na mocy art. 103 par. 2 Prawa budowlanego, mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego z 1974r. Organ nadzoru budowanego legalizując (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Mój problem polega na tym, iż budowa obiektów - skład opału, składowisko materiałów budowlanych, a także budynek biurowy - wszystko na jednej nieruchomości, wybudowane zostały bez pozwolenia (...)

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Posiadam działkę rolniczą. W zeszłym roku pozwoliłem szwagrowi na budowę budynku gospodarczego na tej działce. Ponieważ miał mieć mniej niż 25m2, nie wymagane było pozwolenie, a jedynie zgłoszenie. (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Inwestor wykonał samowolnie roboty budowlane przy ziemnym stawie o wym. 8m x 32m i głębokości średnio około 1m. Nadzór budowlany wydał decyzję nakazująca opracowanie projektu budowlanego zawierającego (...)

FORUM PRAWNE

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

Legalizacja samowoli budowlanej z 1971r.

Legalizacja samowoli budowlanej z 1971r. Witam serdecznie, w związku z chęcią dokonania samodzielności lokali mieszkalnych w domu jednorodzinnym wybudowanym w 1971r. wyniknęły pozostawione przez (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Legalizacja Marihuany.

Legalizacja Marihuany. witam rzeczpospolita ostatnio ankietowała gimnazjalistów i wyszło na jaw że az 61% z nich jest za legalizacja marihuany, ale tylko jej. palikot przeciez jako głowne hasło (...)

Fotoradary - legalizacja

Fotoradary - legalizacja Czy ktoś może autorytatywnie stwierdzić ( podstawa ) czy legalizacja fotoradaru jest tylko wazna w miejscu jej wykonania , czy też w każdym miejscu , w którym fotoradar jest (...)

Legalizacja wodomierzy

Legalizacja wodomierzy Czy legalizacja wodomierzy - podliczników licznika głównego, jest obowiązkowa? Zarządca wspólnoty mieszkaniowej twierdzi, ze nie ma potrzeby legalizacji liczników w lokalach (...)

fotoradar - legalizacja

fotoradar - legalizacja Czy ktoś może autorytatywnie stwierdzić ( podstawa ) czy legalizacja fotoradaru jest tylko wazna w miejscu jej wykonania , czy też w każdym miejscu , w którym fotoradar jest (...)

legalizacja tablic rejestracyjnych pojazdu 2012

legalizacja tablic rejestracyjnych pojazdu 2012 witam, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu braknie miejsca na nowa pieczątke(u mnie zostaly już tylko 2) co należy zrobić?? dokleić kartke jakąś?? (...)

ZALEGALIZOWAĆ MARIHUANE!!!

ZALEGALIZOWAĆ MARIHUANE!!! Przez media przetacza się teraz dyskusja o dopalaczach. Nie wiadomo tak naprawdę co w nich jest i jakie efekty mogą powodować. Wg mnie jedynym sposobem, aby problem dopalaczy (...)

fotoradar- świadectwo legalizacji

fotoradar- świadectwo legalizacji Czy ktoś może autorytatywnie stwierdzić ( podstawa ) czy legalizacja fotoradaru jest tylko wazna w miejscu jej wykonania , czy też w każdym miejscu , w którym fotoradar (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Legalizacja Marihuany.

Legalizacja Marihuany. witam rzeczpospolita ostatnio ankietowała gimnazjalistów i wyszło na jaw że az 61% z nich jest za legalizacja marihuany, ale tylko jej. palikot przeciez jako głowne hasło (...)

Fotoradary - legalizacja

Fotoradary - legalizacja Czy ktoś może autorytatywnie stwierdzić ( podstawa ) czy legalizacja fotoradaru jest tylko wazna w miejscu jej wykonania , czy też w każdym miejscu , w którym fotoradar jest (...)

Legalizacja wodomierzy

Legalizacja wodomierzy Czy legalizacja wodomierzy - podliczników licznika głównego, jest obowiązkowa? Zarządca wspólnoty mieszkaniowej twierdzi, ze nie ma potrzeby legalizacji liczników w lokalach (...)

fotoradar - legalizacja

fotoradar - legalizacja Czy ktoś może autorytatywnie stwierdzić ( podstawa ) czy legalizacja fotoradaru jest tylko wazna w miejscu jej wykonania , czy też w każdym miejscu , w którym fotoradar jest (...)

legalizacja tablic rejestracyjnych pojazdu 2012

legalizacja tablic rejestracyjnych pojazdu 2012 witam, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu braknie miejsca na nowa pieczątke(u mnie zostaly już tylko 2) co należy zrobić?? dokleić kartke jakąś?? (...)

ZALEGALIZOWAĆ MARIHUANE!!!

ZALEGALIZOWAĆ MARIHUANE!!! Przez media przetacza się teraz dyskusja o dopalaczach. Nie wiadomo tak naprawdę co w nich jest i jakie efekty mogą powodować. Wg mnie jedynym sposobem, aby problem dopalaczy (...)

fotoradar- świadectwo legalizacji

fotoradar- świadectwo legalizacji Czy ktoś może autorytatywnie stwierdzić ( podstawa ) czy legalizacja fotoradaru jest tylko wazna w miejscu jej wykonania , czy też w każdym miejscu , w którym fotoradar (...)

legalizacja marihuany

legalizacja marihuany czy najnowsza nowelizacja ustawy zmniejszająca restrykcje wobec posiadaczy narkotyków, to krok w kierunku legalizacji marihuany? Już słyszy się głosy, że jest to możliwe. (...)

Legalizacja narkotyków?

Legalizacja narkotyków? Czy próby zmiany przepisów o karaniu posiadaczy narkotyków nie są ukrytą legalizacją narkotyków? Jestem ciekawy zdania prawników z tego forum.

Legalizacja samowoli

Legalizacja samowoli W jaki sposób zalegalizowac dobudowany samowolnie do budynku garaz i pomieszczenie gospodarcze? Dobudowa miala miejsce w 1999 roku. Z góry dziekuje. (adam12) Czy obecnie można skorzystać (...)

Porady prawne