Nabycie udziału od wspólnika przez spółkę

Pytanie:

"Czy spółka może nabyć udział od wspólnika który chce go zbyć?"

Odpowiedź prawnika: Nabycie udziału od wspólnika przez spółkę

Jeśli chodzi o możliwość nabycia udziałów przez spółkę, to spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Zakaz ten dotyczy również obejmowania lub nabywania udziałów bądź przyjmowania ich w zastaw przez spółkę albo spółdzielnię zależną. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika, nabycie w celu umorzenia udziałów oraz nabycie albo objęcie udziałów w innych przypadkach przewidzianych w ustawie (dotyczy to głównie przekształcanie, przejmowania lub podziału spółek).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika