Najem lokalu użytkowego, a działalność gospodarcza

Pytanie:

Czy najem jednego lokalu użytkowego, jeżeli jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej i REGON z PKD 7020Z, może być traktowany jako działalność gospodarcza?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Najem lokalu użytkowego, a działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, który stanowi, że za działalność gospodarczą uznaje się zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Najem lokalu może być zatem uznany za działalność gospodarczą po spełnieniu wyżej podanych przesłanek. Najem jednego lokalu nie spełnia zazwyczaj przesłanki zorganizowania i ciągłości działalności. Najem lokali (PKD 7020Z) będzie wówczas działalnością gospodarczą, gdy działalność ta będzie miała charakter profesjonalny.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne