Obowiązek podatkowy i ZUS studenta wolontariusza

Pytanie:

Czy student, który nie przekroczył 26 lat (studiujący nie w kierunku prowadzonej przez firmę działalności) może pracować w Spółce z o.o jako wolontariusz? Jeżeli tak, to na jakich zasadach, czy odprowadzamy składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek podatkowy i ZUS studenta wolontariusza

Osoby wykonujące pracę w oparciu o wolontariat nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym ani nie odprowadzana jest od nich składka na ubezpieczenie społeczne. Z uwagi na nie osiąganie dochodu nie ma podstaw do płacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonywanie pracy w ramach wolontariatu będzie możliwe na rzecz spółki z o.o., której statut przewiduje prowadzenie działalności pożytku publicznego (może być to oprócz działalności gospodarczej).

Nawet osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są studentami, do ukończenia 26 lat. Jeśli jednak podstawą jest umowa zlecenia osoby takie podlegają opodatkowaniu i powinna być od ich wynagrodzenia pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda