Obowiązki stron stosunku najmu lokalu

Pytanie:

Wynajmuję mieszkanie w prywatnej kamienicy. Czy przepisy regulują pokrycie przez właściciela kosztów remontu np. stolarki okiennej? Czy istnieje możliwość podziału tych kosztów między mnie i właściciela? Mam przydział gminny, ale 4 lata temu okazało się, że kamienica ma właściciela.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki stron stosunku najmu lokalu

Zgodnie z art. 681 kodeksu cywilnego, do drobnych nakładów, które obciążają najemcę należą w szczególności drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podług oraz wewnętrznej strony drzwi wejściwych. Dlatego też koszty remontu stolarki okiennej pokrywa najemca. Do remontu, którego koszty ponosi najemca z pewnością jednak nie bedzie należała wymiana okien, np. z drewnianych na plastykowe. Jeżeli więc koszt i charatker remontu przekraczają mozliwości najemcy, może on nakłonić właściciela do partycypacji w kosztach. Właściciel nie ma jednakże takiego obowiązku.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne