Odliczenie 30% diet przy delegowaniu za granicę

Pytanie:

Jestem policjantem polskim oddelegowanym od 2005 roku do Sekretariatu Generalnego INTERPOLU we Francji. W związku z powyższym od Policji otrzymuje normalną pensję oraz ryczałt na utrzymanie. Czy mogę sobie odliczyć 30% diet od przychodów za każdy dzień oddelegowania do Francji?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odliczenie 30% diet przy delegowaniu za granicę

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 (osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.

Jak stanowi art. 21 ust. 15 wskazanej wyżej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

  1. pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83,
  3. uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

Zatem jeśli polski rezydent podatkowy przebywa (jest delegowany) czasowo za granicę i uzyskuje dochody ze stosunku pracy - a ponadto nie ma do niego zastosowania art. 21 ust. 15 ustawy - to wolna od podatku dochodowego jest część jego przychodów za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda