Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

Pytanie:

Dotyczy ustawy o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Ja prowadzę działalność gospodarczą. Moja małżonka pracuje u mnie na umowie o pracę jako osoba współpracująca i prowadzi zakład fryzjerski, szkoli pracowników młodocianych posiadając odpowiednie uprawnienia. Czy współmałżonek jest osobą prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy w rozumieniu ustawy o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych jeśli pracuje w zakładzie jako osoba współpracująca(płaci składki zus jako osoba współpracująca) czy musi być zatrudniony na umowę o pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że nie istnieje taki akt prawny jak ustawa o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż chodzi Panu o art. 70b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572) zgodnie, z którym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach.

Jak wynika z w/w przepisu spełniają Państwo warunki do uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, gdyż Pańska małżonka zatrudniona na podstawie umowy o pracę posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

Na uwagę zasługuje fakt, że pojęcie "osoby współpracującej" jest uregulowane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i w związku  z tym, odnosi się do kwestii związanych z ubezpieczeniem społecznym. Pojęcie powyższe nie zostało uregulowane na gruncie ogólnych zasad prawa.

Pojęcie osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy, w ustawie o systemie oświaty nie zostało dokładnie sprecyzowane, w związku z czym może to być osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego bądź umowy o pracę, wykonująca zadania o takim charakterze (prowadzenie zakładu) . Jak wynika z powyższego osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy nie musi być zatrudniona u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, może to być np. umowa zlecenie

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86