Penalizowanie zachowań polegających na zniesławianiu

Pytanie:

Jakie zachowania penalizuje typ czynu zabronionego, określany jako zniesławianie?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Penalizowanie zachowań polegających na zniesławianiu

Art. 216 § 1 Kodeksu karnego opisuje znamiona czynu określanego jako „znieważenie”. Przepis ten penalizuje takie zachowania, jak ubliżenie komuś obraźliwe zachowanie się wobec drugiej osoby. Należy przyjąć, że - podobnie jak przy zniesławieniu chodzi o rozmaitego rodzaju zachowania, których wspólną cechą jest to, że wyrażają pogardę dla godności drugiego człowieka. Środki wyrazu, jakie zostały przez sprawcę do tego użyte, są obojętne. Znieważające zachowanie może zatem przybrać postać słowną (posłużenie się wulgarnym słownictwem), być wyrażone przy pomocy rysunku (np. karykatura), symboli, znaków albo innego rodzaju środka przekazu (film, fotografia), poprzez sporządzenie odpowiedniej strony www w internecie, czy też gestu, który wyraża brak szacunku wobec drugiej osoby.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne