Postępowanie eksmisyjne

Pytanie:

Lokator nie płaci za używanie lokalu - umowa najmu między dwoma osobami prywatnymi. Za pierwsze 3 okresy płacił tylko zaliczkowo (ok. 50%). Za 4-ty okres rozliczeniowy nie płaci w ogóle , nie odbiera telefonów , nie otwiera drzwi do mieszkania a wiadomo że w nim przebywa. Czy ma znaczenie w ewentualnym postępowaniu eksmisyjnym lub innym sądowym, że lokator zaplanował niepłacenie. Dowiedzieliśmy się bowiem, że z poprzednego miejsca wynajmu został eksmitowany. Dodatkowo lokator specjalnie wprowadził nas w błąd i zaproponował przepisanie liczników gazu i prądu na niego. W Biurze Obsługi Klienta Gazowni i Zakładu Energetycznego uzyskałem odpowiedź, że jest to rozwiązanie często stosowane i że nie ma w tym żadnych \"haczyków\". Zgodziłem się i teraz nie mogę wyłączyć nieuczciwemu lokatorowi prądu ani gazu i tym samym zmusić do wyprowadzenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie eksmisyjne

28.5.2009

Główną podstawą nakazania przez sąd w wyroku opuszczenia przez osobę lokalu (w postępowaniu wszczętym przez Pana na podstawie art. 222 kodeksu cywilnego, czyli tzw. powództwa windykacyjnego) jest nie posiadanie przez nią tytułu prawnego do jego zajmowania (najem, użyczenie, prawo spółdzielcze).

Obecnie jak rozumiemy, lokatora nadal posiada taki tytuł prawny w postaci nadal istniejącej umowy najmu. O tym jakie są zasady wypowiedzenia umowy na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, otrzymał Pan informację w odpowiedzi na poprzednie pytanie. W momencie upływu okresu wypowiedzenia stosunek najmu gaśnie, lokator traci prawo do zajmowania lokalu i powinien dobrowolnie opuścić lokal. Jeśli tego nie zrobi będzie Pan musiał złożyć pozew o ochronę własności z art. 222 kodeksu cywilnego, a następnie w razie uzyskania wyroku nakazującego opuszczenie przez byłego już wtedy lokatora mieszkania, może Pan skierować ten wyrok na drogę postępowania egzekucyjnego (na podstawie art. 1047 kpc).

 

 

W przypadku żadnego z tych postępowań nie ma znaczenia to, że lokator „zaplanował sobie nie płacenie czynszu". Abstrahując od trudności z udowodnieniem takiego faktu (z samego faktu, że z poprzedniego lokalu też został eksmitowany nie wskazuje bynajmniej na to, że lokator zamierzał już na początku nie płacić czynszu), to podstawową przesłanką dla orzeczenia eksmisji jest brak tytułu prawnego do zajmowania lokalu.

 

Również okoliczność, iż lokator uzyskał „przepisanie" liczników prądu i gazu na niego nie ma tu żadnego znaczenia. Odcinanie lokatora od mediów nie jest bowiem przewidzianą przez prawo metodą przymuszania go do opuszczenia lokalu, metodą taką jest postępowanie sądowe a następnie egzekucyjne.

Potrzebujesz porady prawnej?