Potrącenie zaległości za media z czynszu

Pytanie:

Właściciele lokali dokonują zaliczkowych opłat za lokale z tytułu kosztów utrzymania nieruchomosci wspólnej oraz z tytułu zużycia mediów w indywidualnych lokalach (za ciepło, wodę, wywóz nieczystości). Bardzo często zalegają z tymi opłatami. Czy na podstawie uchwały Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej (Zarządu chyba nie) można z opłaty (w której jest okeślone np. opłata za czynsz) dokonać potrącenia na pokrycie opłaty z tytułu nieterminowego regulowania opłat za lokal, czyli za odsetki.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Potrącenie zaległości za media z czynszu

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali, do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, na dokonanie których zarząd musi uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej, należy m.in. ustalanie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomościa wspólną. W ustaleniu tym, dokonanym w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, można oznaczyć skutki nieterminowego uiszczania opłat i zaliczania na zaległe opłaty nowych wpłat. Uchwałę tę wykonuje natomiast zarząd po uzyskaniu pełnomocnictwa wyrażonego przez wspólnotę mieszkaniową. Zaliczanie tych opłat na zaległości jest dopuszczalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: