Pozwolenie na odbycie podróży służbowej samochodem

Pytanie:

Pracodawca wyraził zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym pracownikowi, który nie posiada prawa jazdy. Pracownik odbędzie podróż służbową wraz z małżonkiem, który poprowadzi samochód. Czy pracodawca wiedząc o tym, że pracownik nie posiada prawa jazdy, ma prawo wydać pozwolenie na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym tej osobie (pracownikowi)?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozwolenie na odbycie podróży służbowej samochodem

Zgodnie z § 5 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Pracodawca może wydać zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy, a przepisy nie nakładają na niego obowiązku sprawdzenia, czy pracownik ma uprawnienia do kierowania pojazdem czy nie. To pracownik będzie ponosił odpowiedzialność za jazdę samochodem bez prawa jazdy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt