Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika a PCC

Pytanie:

Czy od umowy pożyczki udzielonej sp. z o o przez jej udziałowca powinno się naliczyć i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - dotyczy pożyczek udzielonych w roku 2003 i 2004 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika a PCC

10.11.2004

Pożyczki takie opodatkowane były przed 1 maja 2004 r. jako zmiana umowy spółki (por. art. 1 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2004 r.).

Od dnia wejścia do Unii Europejskiej pożyczki udzielane spółkom kapitałowym przez wspólników nie są traktowane jako umowy zmiany spółki (jako zmianę umowy traktuje się jedynie pożyczki udzielane spółkom osobowym), lecz jako umowy pożyczki. Korzystają one ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. h) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym od 1 maja 2004 r. pożyczki takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?