Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę

Pytanie:

"Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa o finansach publicznych w zakresie przekształceń tych zakładów w spółki prawa handlowego?"

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę

Nowa ustawa stanowi, że przekształcenie zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji, a należności i zobowiązania zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje nowo utworzona jednostka.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika