Przymus adwokacki przed ETPCz

Pytanie:

Czy w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu istnieje obowiązek reprezentowania przez adwokata, lub radcę prawnego ?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przymus adwokacki przed ETPCz

Złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie jest obciążony przymusem adwokacko-radcowskim. Oznacza to, iż skargę może złożyć we własnym imieniu skarżący. Jeśli skarga zostanie jednak dopuszczona przed Trybunał i będzie rozpatrywana, a skarga zostaje notyfikowana rządowi państwa - Strony Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przeciwko któremu jest skierowana, wówczas Regulamin Trybunału przewiduje konieczność powołania adwokata. Trybunał może jednak z urzędu lub na wniosek strony, przyznać skarżącemu bezpłatną pomoc prawną. W praktyce Trybunał zwraca się wówczas do Naczelnej Rady Adwokackiej o wyznaczenie odpowiedniego przedstawiciela, który jest opłacany przez Trybunał. Przesłanki do złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jak również konieczne elementy skargi, omawia artykuł: Międzynarodowa ochrona praw obywatelskich - Kto, kiedy i na jakiej podstawie może wnieść odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: