Refundacja kosztów za zatrudnianie młodocianych

Pytanie:

"Zatrudniam młodocianych pracowników na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, proszę mi powiedzieć czy mogę starać się o refundację i ewentualnie do kogo wystąpić z wnioskiem? "

Odpowiedź prawnika: Refundacja kosztów za zatrudnianie młodocianych

Co do zasady, prawo refundacji przysługuje osobom bezrobotnym kierowanym na szkolenia przez starostę. Jednakże na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, na wniosek pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, starosta może zrefundować z Funduszu Pracy koszty szkolenia pracowników, do wysokości 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, jeżeli po ukończeniu szkolenia zostaną zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia przez tego pracodawcę na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy. Z wnioskiem tym należy wystąpić do starosty miejsca siedziby pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że starosta może lecz nie musi zrefudnować część ksztów szkolenia. Dodatkowym warunkiem jest zatrudnienie przeszkolonych osób przez 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika